Flere med kognitive handicap kommer i job

25-05-2023

Andelen af borgere med kognitive funktionsnedsættelser i beskæftigelse stiger fra 45 til 80 pct., når de får hjælp via beskæftigelsesindsatsen KLAPjob.

Foreningen Lev’s indsats KLAPjob får flere personer med kognitive handicap i job. Samtidig reducerer KLAPjob behovet for hjælp og støtte i hverdagen. Det viser en ny analyse fra Social- og Boligstyrelsen.

KLAPjob er en beskæftigelsesindsats under foreningen Lev, som laver løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder.

Det er borgeren selv, der ansøger om at deltage i KLAPjob. Borgeren ansættes i fleks- eller løntilskudsjob, hvis både virksomheden og borgeren er tilfredse med matchet. Borgeren kan få arbejdsopgaver såsom at fylde varer op i supermarkedet, klargøre biler eller ordne have.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Det er et mål for regeringen af give mennesker med handicap bedre muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med alle andre. Det gælder også arbejdsmarkedet. Derfor glæder det mig, at analysen viser så gode resultater for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. Det giver dem en større tilknytning til arbejdsfællesskabet, men gavner også både virksomhederne og samfundet generelt.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Lev’s landsformand Anni Sørensen siger:

KLAPjob er en stor gevinst hele vejen rundt. Først og fremmest for de mange med kognitive handicap, som vi har hjulpet i job på almindelige arbejdspladser. Og for virksomhederne hvor KLAPjobberne løser vigtige opgaver og bidrager til mere mangfoldige og inkluderende arbejdspladser. Nu viser Social- og Boligstyrelsens nye analyse, at det tilmed betyder lavere sociale udgifter for kommunerne, hver gang en borger kommer i KLAPjob.

- Anni Sørensen

Analysen viser, at andelen af borgere i målgruppen, der er i støttet eller ustøttet beskæftigelse, stiger fra 45 pct. til 80 pct. blandt dem, der modtager indsatsen. Indsatsen har også positive langtidseffekter: Fem til syv år efter indsatsen ligger andelen af borgere med en KLAPjob-indsats, som er i beskæftigelse, omkring 21 pct. højere end hos en kontrolgruppe.

Også økonomisk set er indsatsen en god investering for det offentlige. En budget­økonomisk beregning tyder på, at behovet for kommunale indsatser som botilbud, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er mindre hos borgere som har fået en KLAPjob-indsats end hos andre borgere i målgruppen.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)