Ny guide skal hjælpe med at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin til borgere med demens

12-05-2023

Alt for mange borgere med demens får antipsykotisk medicin. En ny guide fra Sundhedsstyrelsen viser, hvordan det er muligt at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens.

Der er klare sundhedsfaglige anbefalinger mod at bruge antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Alligevel får hver femte borger med demens hvert år antipsykotisk medicin. Det kan få store konsekvenser for den demensramte, der ud over sløvhed og forringet evne til at kommunikere kan betyde øget dødelighed samt give forhøjet risiko for blodpropper, slagtilfælde og hjerterytmeforstyrrelse.

I en ny guide anbefaler Sundhedsstyrelsen, at principperne for personcentreret omsorg eller andre psykosociale eller socialpædagogiske indsatser anvendes for at forebygge de adfærdsmæssige eller psykiske symptomer, der ofte rammer personer med demens.

Desuden er der i guiden fire trin med konkrete værktøjer, som man ved at følge kan skabe tryghed og trivsel for mennesker med demens og deres pårørende og et trygt arbejdsmiljø for medarbejderne i ældreplejen.

Ældreminister Mette Kierkgaard er glad for, at guiden nu er udkommet:

Demens er en alvorlig sygdom, som desværre rammer rigtig mange mennesker. Guiden viser, hvor vigtigt det er, at medarbejderne ser det enkelte menneske. Den viser, at medarbejderne med deres store faglighed, nærvær og empati kan tale en vred, udadreagerende og utilnærmelig borger med demens til ro, uden at det er nødvendigt med antipsykotisk medicin – noget, vi ved kan få store konsekvenser for borgeren med demens. 

- Mette Kierkgaard

Andelen af mennesker med demens, der får antipsykotisk medicin, har ligget stabilt på ca. 20 pct. siden 2016. Målet i Demenshandleplanen er en halvering i 2025.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Fra regeringens side ønsker vi at understøtte demensindsatsen i Danmark, og derfor har vi her i foråret afsat midler til at styrke demensindsatsen i de kommende år. Med den brede aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026 har vi derfor samlet set afsat 66,5 mio. kr. til en række initiativer, der skal bidrage til at styrke demensindsatsen.

- Mette Kierkgaard

I næste uge løber DemensDagene af stablen i København. Her uddeler ældreminister Mette Kierkgaard de to demenspriser, medarbejderprisen og pårørendeprisen.

Du kan finde Sundhedsstyrelsens guide til nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med demens i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)