Nye beregningsprincipper skal fremme genbrug i nybyggeri

02-05-2023

Brugen af genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab. Det er aftalekredsen bag national strategi for bæredygtigt byggeri blevet enige om. Det skal understøtte mere genbrug i nybyggeriet.

For at sætte gang i genbrug i byggeriet har aftalekredsen besluttet at lade genbrug indgå med en fast lav procentsats for CO2-udledning som del af indfasningen af kravet til bygningers klimapåvirkning.

Fra 1. januar 2023 blev der indført krav til bygningers klimapåvirkning i bygningsreglementet. Kravet udmønter dele af aftalen af 5. marts 2021 om national strategi for bæredygtigt byggeri.

Manglende data og metodiske udfordringer betyder dog, at klimapåvirkningen fra genbrugte produkter værdisættes som nye. Det bliver der nu gjort op med.

Aftalekredsen bag national strategi for bæredygtigt byggeri ønsker nemlig at fremme anvendelse af genbrug i byggeriet og understøtte udviklingen af et nyt marked for genbrug. Derfor har partierne besluttet, at genbrug skal indgå med en fast lav procentsats på 0 procent.

Bag tillægsaftalen står regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Regeringen har en klar ambition om, at vi skal bruge vores ressourcer klogere. Derfor er jeg også glad for, at partierne i aftalekredsen støtter op om, at vi nu belønner anvendelsen af genbrug i byggeriet. Samtidig gør vi det på en enkel og pragmatisk måde, som branchen nemt kan navigere i.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Boligordfører fra Venstre Heidi Bank siger:

Genbrug er godt for klimaet, miljøet og økonomien. Derfor skal vi blive bedre til at genbruge. Det bør være en naturlig del af, hvordan vi forbruger, præcis som det var for vores bedste- og oldeforældre. Når en hel sektor som byggeriet rykker, vil det være med til at flytte efterspørgslen. Det skal vi politisk understøtte, vi skal fjerne unødvendige barrierer. Denne tillægsaftale er et lille, men godt, skridt på vejen til mere genbrug og omtanke i byggeriet.

- Heidi Bank

Boligordfører fra Moderaterne Nanna W. Gotfredsen siger:

Når det gælder klimaindsatsen, så tæller alt. Alt fra hvad vi hver især kan gøre og til, hvad hele brancher kan gøre. Her er det virkelig interessant, hvad der sker nu i byggebranchen for at fremme genbrug af byggematerialer. Det er der god grund til at anerkende og understøtte, og det gør vi nu.

- Nanna W. Gotfredsen

Boligordfører fra Socialistisk Folkeparti Sigurd Agersnap siger:

Byggeriet skal udlede mindre CO2, og her er det afgørende, at vi får gjort op med 'brug og smid væk'-kulturen i store dele af byggebranchen, men i stedet tilskynder til genbrug. Tidligere var der den klare fejl i reglerne, at genbrugsmaterialer blev regnet med i en bygnings CO2-regnskab, som hvis det var et nyt produkt. Det får vi nu gjort op med, så det kan betale sig at genbruge byggematerialer. Det er ikke kun godt for klimaet, men også for grøn konkurrence i byggeriet.

- Sigurd Agersnap

Boligordfører fra Det Konservative Folkeparti Per Larsen siger:

Fremtidens byggeri er cirkulært. Derfor er vi glade for, at anvendelsen af genbrugsprodukter nu belønnes positivt.

- Per Larsen

Energiordfører fra Enhedslisten Søren Egge Rasmussen siger:

Enhedslisten støtter nye tiltag som kan fremme genbrug af byggematerialer i nybyggeriet. Klimabelastningen fra nybyggeri er meget stor, og genbrug af byggematerialer kan nedsætte klimabelastningen. Jeg håber, at den nye aftale kan medføre, at nye firmaer opstår og genbrug bliver meget mere udbredt. Indtil nu er alt for mange brugbare materialer blevet knust og brugt til vejfyld.

- Søren Egge Rasmussen

Boligordfører fra Radikale Venstre Katrine Robsøe siger:

Alle brancher skal bidrage, hvis vi skal nå vores klimamål. Det gælder naturligvis også byggeriet. Et bæredygtigt byggeri og genbrug af materiale er derfor også en vigtig del af en grønne fremtid.

- Katrine Robsøe

Boligordfører fra Dansk Folkeparti Nick Zimmermann siger:

For Dansk Folkeparti har det været væsentligt, at vi tilskynder til en så høj grad af genbrug af materialer i byggeriet som muligt – naturligvis med respekt for, at kvaliteten af materialerne altid skal være i orden – og her er det vores opfattelse at fastsættelsen af en fast procentsats for CO2-udledning vil være et afgørende incitament til øget genbrug.

- Nick Zimmermann

Boligordfører fra Alternativet Sascha Faxe siger:

Vores byggeri står for en stor del af samfundets klimabelastning. Derfor er det vigtigt for os i Alternativet, at vi får begrænset belastningen fra denne sektor. Jeg er glad for, at vi med denne aftale kan gøre det nemmere og mindre bureaukratisk at genanvende byggematerialer og giver mulighed for at inddrage processer i beregning af livscyklus.

- Sascha Faxe

Boligordfører fra Socialdemokratiet Thomas Monberg siger:

Klimaforandringerne er vor tids vigtigste udfordring. Hver sektor skal bidrage til at reducere vores CO2-udledninger, og det gælder også for vores byggesektor. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi med en ny delaftale for bæredygtigt byggeri fremmer genbrug af byggematerialer. Det er tiltag, som branchen selv har efterspurgt, og som vil sætte skub i byggeriets vigtige grønne omstilling.

- Thomas Monberg 


Fakta

  • I dag kan produkters klimapåvirkning i byggeriet beregnes på to måder: gennemsnitsdata for forskellige materialegrupper eller konkret data for klimabelastningen af et specifikt byggemateriale.
  • Med initiativet vil CO2-udledningen for genbrugsprodukter sættes til en fast lav procentsats på 0 pct.
  • Det vil sige, at klimapåvirkningen fra et genbrugt produkt vil udgøre en markant mindre del af klimaberegningen for bygningen, end hvad et nyt materiale udleder.
  • Det forventes, at de nye beregningsprincipper for genbrugsprodukter kan indføres fra 1. januar 2024 efter en national høring og EU-notifikation.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)