Stigning i antallet af eksterne vikarer i den kommunale ældrepleje

03-05-2023

Den kommunale ældrepleje har oplevet en stigning i brugen af eksterne vikarer fra private vikarbureauer. I 2022 brugte kommunerne i alt cirka 2,2 mia. kr., mens beløbet i 2018 var 1,5 mia. kr.

Den daværende regering, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev med aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2023 enige om at igangsætte et analysearbejde for at belyse kommuners og regioners brug af eksterne vikarer fra private vikarbureauer på sundheds- og ældreområdet.

Første delrapport, der blev offentliggjort i september 2022, fokuserede på brugen af og udgifterne til eksterne sygeplejerskevikarer.

Nu er anden delrapport klar, og den fokuserer på omfanget af og udgifterne til eksterne vikarer i den kommunale ældrepleje. Delrapporten viser, at udgifterne er steget fra 1,5 mia. kr. i 2018 til 2,2 mia. kr. i 2022 til eksterne vikarer i den kommunale ældrepleje.

I 2022 arbejdede cirka 4.400 fuldtidspersoner som eksterne social- og sundhedsvikarer hver måned, mens det tilsvarende tal for 2010 var 1.200 fuldtidspersoner. Det skal bemærkes, at tallene omfatter alt udført vikararbejde på social- og sundhedsområdet, og ikke kun i ældreplejen, da disse tal ikke kan trækkes separat. Tallene er derfor et øvre skøn.

Antallet af eksterne vikarer steg markant fra 2021. Stigningen skyldtes formentlig fortrinsvist COVID-19 og problemer med at rekruttere faste medarbejdere på området.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

Jeg er glad for, at vi nu har et grundigt analysearbejde, der viser omfanget af eksterne vikarer i den kommunale ældrepleje. Vikarer løfter et vigtigt arbejde, men vi har i den grad brug for flere hænder og kvalitet i servicen til vores ældre i fremtiden, og vi skal altid se på, om vi bruger pengene klogt.

- Ane Halsboe-Jørgensen

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Det er helt afgørende, at vores ældre har en tryghed i, hvilken hjælp de får, og hvem det er, der træder over dørtærsklen og ind i deres hjem. Vikarer er og har været en vigtig del af ældreplejen, men de ældre skal så vidt muligt møde medarbejdere, de kender. Det, véd vi, skaber tryghed og er befordrende for tilliden ældre og hjælper imellem, og det har vi naturligvis stor bevidsthed om i arbejdet med den nye ældrelov, som vi i øjeblikket knokler på.

- Mette Kierkgaard

Find delrapporten i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)