Flere store udfordringer præger Redegørelse om ældreområdet 2023

29-03-2023

Redegørelsen giver et indblik i ældreområdet og fokuserer bl.a. på udviklingen inden for hjælp og omsorg til ældre, de økonomiske rammer og den demografiske udvikling.

Redegørelsen om ældreområdet 2023 viser, at der er en række store udfordringer på området. Redegørelsen viser, at antallet af ældre i alderen 80 år og derover forventes at stige med over 300.000 personer fra 2020 til 2050. Derudover viser redegørelsen, at det i 22 pct. af rekrutteringsforsøgene efter social- og sundhedsassistenter ikke lykkedes at besætte stillingerne fra marts til august 2022. Undersøgelsen viser samtidig, at 69 pct. af hjemmehjælpsmodtagere oplever, at den hjælp og støtte, de får, passer til deres behov for at kunne klare hverdagen, mens 11 pct. ikke mener, det er tilfældet.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Det er rigtig glædeligt, at vi generelt bliver ældre. De mange ældre betyder også, at der kommer flere plejebehov – og det er i et system, som er ved at sande til i regler og bureaukrati. Der er alt for få muligheder for ældre for selv at bestemme, hvordan man vil leve sit liv. Og det giver mindre livsglæde. Både hos de ældre, men også for de medarbejdere, som har begrænsede muligheder for at sætte deres faglighed i spil. Det er store udfordringer, der kræver nye løsninger, som vi i regeringen har sat os i spidsen for at løse.

- Mette Kierkgaard

Regeringen har en ambition om at gennemføre en omfattende frisættelse, som begynder med ældreområdet. Det betyder, at ældreplejen i højere grad skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Vi skal nytænke ældreområdet med den nye ældrelov, for alle fortjener en alderdom med livsglæde. I en ny ældrelov vil vi gentænke den måde, vi i dag styrer og kontrollerer vores ældrepleje, og her er det afgørende, at ledere og medarbejdere i højere grad mødes med tillid, så deres faglige kreativitet kan udfoldes til glæde for de ældre.

- Mette Kierkgaard 

Redegørelse om ældreområdet 2023 behandles i Folketinget 18. april.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.:41 85 13 60 (modtager ikke sms)