Frisættelse i fuldt flor: Ny midtvejsevaluering viser velfærdsaftalernes foreløbige resultater

14-03-2023

Der er mange gode erfaringer at stå på i regeringens videre arbejde med frisættelse. Det viser VIVE’s nye midtvejsevaluering af velfærdsaftalerne, som giver et overblik over erfaringerne på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i de syv velfærdsaftalekommuner.

VIVE’s midtvejsevaluering af velfærdsaftalerne samler de første erfaringer. Resultaterne viser tegn på, at frisættelsen er blevet positivt modtaget i velfærdsaftalekommunerne. På ældreområdet betyder det, at kommunale politikere og forvaltninger har givet mere ansvar lokalt til hjemmeplejen og plejehjemmene.

Langeland, Middelfart og Viborg kommuner er frisat på ældreområdet, så kommunerne har fået mere ansvar lokalt. Velfærdsaftalerne sætter kommunerne fri fra nationale regler, samtidig med at kommunerne har fjernet kommunale regler, som var begrænsende for velfærden i ældreplejen. Det har skabt mere faglig frihed for medarbejderne.

Det glæder ældreminister Mette Kierkgaard, der er optaget af, at regler og procedurer ikke skal stå i vejen for medarbejdernes faglighed og borgernes trivsel:

Jeg er glad for, at velfærdsaftalekommunerne har brugt deres friere rammer til at stoppe op og kaste et kritisk blik på, hvilke regler og dokumentationskrav, der er til for bureaukratiets skyld, og hvilke der er med til at sikre vores ældre en god alderdom og medarbejderne et godt arbejdsliv.

- Mette Kierkgaard

Over halvdelen af de igangsatte forsøgsaktiviteter i de tre kommuner er rettet mod ændring af arbejdsgange og dokumentation. I evalueringen giver både ledere og medarbejdere udtryk for, at reducerede dokumentationskrav frigør tid til borgerne.

Jeg er rigtig glad for, at velfærdsaftalekommunerne har taget opgaven til sig. Det giver os gode erfaringer, som vi kan bruge i det videre arbejde med at frisætte den offentlige sektor, så vi får et velfærdssamfund med langt mere lokal frihed, ansvar og engagement, og hvor borgeren sættes over systemet.

- Mette Kierkgaard

VIVE har foretaget midtvejsevalueringen af velfærdsaftalerne. I 2024 offentliggør VIVE slutevalueringen af forsøget med velfærdsaftaler.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)