Officiel undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen

06-03-2023

Den tidligere regering igangsatte en historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner. Den kastede lys over et af de mørkeste kapitler i Danmarkshistorien. Nu vil regeringen sige undskyld til de tidligere anbragte.

Mellem 1933 og 1980 blev både børn, unge og voksne anbragt i sær- og åndssvageforsorgen udsat for overgreb og svigt.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil nu give en undskyldning til de mennesker, der var anbragt i sær- og åndssvageforsorgen, og som blev udsat for svigt og overgreb. Undskyldningen vil blive givet til et arrangement inden for de kommende måneder.

Den tidligere regering igangsatte i 2020 en historisk udredning af sær- og åndssvageforsorgen i perioden mellem 1933 og 1980, hvor staten havde ansvaret for området. Udredningen har afdækket alvorlige svigt og overgreb bl.a. i form af tvangssterilisering, vold og seksuelle overgreb.

Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Det er meningen, at samfundet og staten skal passe på borgerne. Her er der sket det modsatte. Borgere i statens varetægt har været udsat for ubegribeligt horrible overgreb. Vold, omsorgssvigt, seksuelle krænkelser, indespærring på ubestemt tid. Overgreb som også i datidens lovgivning var ulovligt. Og hvor der ikke blev grebet ind. Ikke blev afsagt dom. Overgreb som ikke blev stoppet. Det er vigtigt, at vi lytter til særligt de mest smertefulde dele af vores historie og lærer af dem. En undskyldning fra statens side er derfor på sin plads.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Det vil senere blive meldt ud, hvor og hvornår social- og boligministeren giver undskyldningen.

Det bemærkes, at ministeriet d. 23. juni har oplyst nærmere om arrangementets afholdelse, jf. ministeriets pressemeddelelse, der kan tilgås her: Tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen, der har været udsat for svigt og overgreb, modtager regeringens undskyldning den 11. september

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)