Ulla Tørnæs bliver bestyrelsesformand for Den Sociale Investeringsfond

06-03-2023

Den 1. marts tiltræder Ulla Tørnæs posten som bestyrelsesformand for Den Sociale Investeringsfond. Dermed overtager hun posten fra Karen Hækkerup, hvis udpegningsperiode er udløbet.

Ulla Tørnæs har tidligere siddet i både Folketinget og Europaparlamentet for Venstre. I 1994 blev hun for første gang valgt ind i Folketinget. Hun valgte i 2022 ikke at genopstille til Folketinget. Sammenlagt har Ulla Tørnæs været minister i 12 år. Hun har bl.a. være udviklingsminister, undervisningsminister og uddannelses- og forskningsminister.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Jeg er glad for, at Ulla Tørnæs har sagt ja til posten som bestyrelsesformand for Den Sociale Investeringsfond. Den Sociale Investeringsfond er i gang med en spændende opgave med at opdyrke potentialet for sociale investeringer. Ulla har i sine mange år i politik arbejdet med en række forskellige områder, og hendes erfaringer vil være en stor kapacitet i Den Sociale Investeringsfonds arbejde.”

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Den Sociale Investeringsfond er en uafhængig forvaltningsenhed under Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Formålet med fonden er todelt. For det første skal Den Sociale Investeringsfond udbrede indsatser på de større velfærdsområder, der skaber bedre resultater og samtidig mindsker de offentlige udgifter. Derudover skal fonden udvikle og modne nye indsatser på de større velfærdsområder, der kan danne grundlag for nye offentlige og private investeringer.


Fakta

  • Den Sociale Investeringsfond blev stiftet i 2018.
  • Fonden er organiseret i hhv. en investeringsfond og en udviklingsfond.
  • Investeringsfonden er oprettet med 50 mio. kr. i statsligt kapitalindskud og udviklingsfonden med 28 mio. kr.
  • Fonden investerer inden for politisk fastsatte temaer. De gældende temaer er udsatte børn og unge, trivsel, arbejdsmiljø, livsstilssygdomme og ind på arbejdsmarkedet.
  • På nuværende tidspunkt har fonden igangsat 11 investeringer.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)