Det er nu, vi skal træde reformpedalen i bund

11-11-2023

Debatindlæg af ældreminister Mette Kierkgaard i Avisen Danmark.

Det danske velfærdssamfund står overfor store udfordringer. Udfordringer, vi ikke kan løse ved at gå i vores egne fodspor. Tidligere på ugen præsenterede vi i regeringen en ny 2030-plan. En vigtig plan, der adresserer nogle af vores tids allerstørste udfordringer og ruster Danmark til fremtiden ved at investere 32 ekstra milliarder kroner i vores fælles velfærd.

Men nye udfordringer kalder på nye løsninger. Vi har hele tilgange og tankegange, der skal ændres. Kulturer. På enorme velfærdsområder. Den slags kræver reformer. 2030-planen tager fat om de rigtige problemer, vi simpelthen skal have taget hånd om frem mod det næste årtiskifte, når vi skal fremtidssikre Danmark.

Det gælder alt fra investeringer i grøn omstilling og forsvar til dansk iværksætteri og erhvervsliv. Og dét, der ligger mig allermest på sinde som ældreminister. Nemlig velfærd, frisættelse og arbejdskraft. Men for hver dag der går, står vi med lidt færre danskere i den arbejdsduelige alder og lidt flere ældre og børn. Vi må derfor for alt i verden ikke lette foden fra reform-pedalen.

Reformbehovet er om noget presserende på ældreområdet, hvor vi desværre har set historier og eksempler på omsorgssvigt. Senest for få uger siden. Frygtelige eksempler, som gør ondt at se på. Som vi ikke kan tolerere at se på. Og som vi vigtigst af alt ikke kan tolerere af hensyn til de ældre og deres pårørende.

Nogle af de eksempler kan løses med økonomi og flere medarbejdere. For vi mangler medarbejdere. Og dem skal vi finde. Men flere penge er ikke nødvendigvis lig med flere medarbejdere. Og vi når ikke i mål selv med flere penge og flere medarbejdere. Mange af de sager var desværre stadig sket på trods af en medarbejder mere eller flere penge i budgettet. Det handler i lige så høj grad om, hvordan vi hjælper medarbejderne - og hvilke rammer de har for at udføre deres arbejde. Det handler om, at vi skal lave gennemgribende reformer, der griber udfordringerne an fra flere sider.

Vi politikere må erkende, at vi har sat de ellers dygtige og dedikerede medarbejdere i en meget svær situation. Ældreplejen er i dag indrettet på en måde, hvor de må kæmpe i et spindelvæv af krav og kontrol, der stjæler tid og energi fra kerneopgaven. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Vi skal have et system, der hjælper medarbejderne med at lykkes - ikke det modsatte. Det adresserer vi i et kommende ældreudspil.

Behovet for at tænke velfærden forfra og turde at gribe til nye løsninger er stort. Reformsulten er det, der gør, at den danske økonomi står så stærkt, at vi i dag har råd til at investere massivt i velfærden og lette skatten på én og samme tid. Selvfølgelig skal vi fortsætte ad det spor i fremtiden.