FL24: Ældreområdet prioriteres højt med 695 mio. kroner til en mere værdig ældrepleje

27-11-2023

Der afsættes et trecifret millionbeløb over de næste fire år til at skabe mere værdighed i ældreplejen. Det er et bredt flertal af Folketingets partier blevet enige om i forbindelse med finanslovsaftalen for 2024.

Aftalekredsen bag finansloven har afsat en ramme, der skal udmøntes i initiativer og tiltag, som skal understøtte en værdig pleje for landets ældre.

Det glæder ældreminister Mette Kierkgaard (M):

Jeg er meget tilfreds med, at ældreområdet prioriteres højt i næste års finanslov. Værdighed er et absolut nøgleord i dén ældrepleje, som vi lige nu er i færd med at gentænke fra inderst til yderst.

- Mette Kierkgaard

Midlerne bliver afsat som en ramme i perioden 2024-2027. Aftalepartierne skal derfor inden længe blive enige om udmøntningen af de 695 mio. kroner.

Vi skal have pengene ud at leve helt tæt på vores ældre. Der, hvor de virkelig gør gavn. Vi skal sammen med aftalepartierne nu finde ud af, hvordan de gør den største og bedste forskel.

- Mette Kierkgaard

Ud over de 695 mio. kroner, der afsættes over de næste fire år, støttes også Demensalliancens arbejde med fire mio. kroner årligt i samme periode.

Det er godt, der er fundet rum til, at vi kan støtte alliancens arbejde. Demensalliancen arbejder benhårdt for at skabe et mere demensvenligt samfund – noget, flere og flere desværre har brug for.

- Mette Kierkgaard

Ældreministeren barsler med et ældreudspil, som skal vende op og ned på, hvordan vi tænker ældrepleje. Også i dét lys er midlerne afsat på finansloven godt nyt.

Den store opbakning til at prioritere vores ældre gør mig optimistisk på vegne af det udspil til en ny ældrelov, som jeg præsenterer snart. Jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser med Folketingets partier om, hvordan vi bedst skaber rammerne for ældreliv med mere selvbestemmelse, livsglæde og den ældre selv som det altoverskyggende omdrejningspunkt.

- Mette Kierkgaard


Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)