Hjemløseavisen Hus Forbi får økonomisk håndsrækning

10-11-2023

Hjemløseavisen Hus Forbi, som sælges af udsatte på gaden, er hårdt presset økonomisk. Derfor får avisen nu økonomisk hjælp.

For at imødegå de økonomiske udfordringer i Hus Forbi, får foreningen tildelt en engangsbevilling på 3,1 millioner kroner i 2023.

Midlerne skal gå til at finansiere de aktiviteter, der knytter sig til produktion og salg af Hus Forbis avis og kalender. Herunder hører blandt andet Hus Forbis medicinordning, hundeforsikring, tøj til sælgere og lignende.

Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Jeg er glad for, at det er lykkedes at finde penge til at støtte Hus Forbis avis, der er et vigtigt talerør for borgere i hjemløshed og giver sælgerne mulighed for at tjene deres egne penge. Det ligger mig på sinde, at udsatte borgere – ikke mindst de, der lever i hjemløshed – kan leve et værdigt liv og have noget at stå op til.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)