Nye initiativer skal bidrage til styrket indsats mod ensomhed og mistrivsel hos ældre borgere og øget livsglæde og nærvær i ældreplejen

02-11-2023

Regeringen og partierne bag Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 afsætter samlet omkring 70 mio. kr. til forskellige tiltag på ældreområdet. Tiltagene skal bl.a. styrke arbejdet med at forebygge og afhjælpe ensomhed og mistrivsel blandt ældre borgere samt bidrage til øget livsglæde og nærvær i ældreplejen ved styrket inddragelse af civilsamfundet.

Alt for mange ældre føler sig ensomme, og det kan få store konsekvenser både for den enkelte og for samfundet som helhed.

Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed fremlagde i maj 2023 en national strategi og handlingsplan mod ensomhed. Arbejdet peger blandt andet på, at der er behov for at skabe bedre og mere viden om, hvordan man forebygger, opsporer og afhjælper ensomhed og mistrivsel.

Derfor afsættes der med årets SSA-aftale midler til en ansøgningspulje, som har til formål at udbrede viden, metoder og redskaber til blandt andre medarbejderne i ældreplejen, så de får styrkede rammer og kompetencer til at spotte og handle på ensomhed og mistrivsel hos de ældre borgere, som de møder i hverdagen. Puljen kan søges af både kommunale og private aktører.

SSA-aftaleparterne ønsker også at styrke nærvær og plejehjemsbeboeres livsglæde, selvbestemmelse og valgfrihed.

Derfor oprettes en ansøgningspulje, der har til formål at afprøve forskellige tilgange og samarbejdsmodeller mellem kommunale og private plejehjem og civilsamfundet om personcentreret pleje, omsorg og meningsfulde aktiviteter.

Samarbejdsmodellerne skal med afsæt i anbefalingerne fra Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed medvirke til at styrke brobygningen mellem plejehjem og lokalmiljø og civilsamfundsaktører. Samarbejdet kan eksempelvis foregå omkring meningsfulde aktiviteter som gåture, cykling og sociale arrangementer og fællesskaber.

Initiativerne glæder ældreminister Mette Kierkgaard:

Vi skal blive bedre til at tage hånd om vores ældre medborgere, hvis omstændigheder i livet kan betyde, at de er i en særlig risiko for at opleve ensomhed. Det gælder især de medborgere, der af forskellige grunde kan have sværere ved at tage del i fællesskaber, selvom de gerne vil. Her ved vi, at civilsamfundet kan spille en stor rolle i at skabe disse vigtige og meningsfulde fællesskaber. Jeg er glad for, at vi med SSA-midlerne udbreder muligheden for at opspore ensomhed, inden den slår rod. Og skaber mere livsglæde og nærvær for vores ældre – både dem, der bor hjemme, og dem på plejehjem.

- Mette Kierkgaard

Initiativer på ældreområdet

  • Styrket indsats for at forebygge, opspore og afhjælpe ensomhed og mistrivsel hos ældre borgere (19,4 mio. kr.)
  • Samarbejde mellem kommunale og private aktører og civilsamfundsorganisationer om plejehjem med livsglæde og nærvær (18,4 mio. kr.)
  • Udviklingsarbejde om øget kvalitet og frisættelse af ældreplejen (17,2 mio. kr.)
  • Landsdækkende udbredelse af Vågetjenesten (13,4 mio. kr.)
  • Videreførelse af Demensrejseholdet med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin (2,0 mio. kr.)

Pressekontakt 

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)