Social- og Boligstyrelsens årsrapport om socialtilsynene er offentliggjort

15-11-2023

Social- og Boligstyrelsens Auditfunktion skal hvert år udgive en årsrapport om socialtilsynenes virksomhed. Rapporten gør status på de fem socialtilsyns virksomhed i 2022 og viser udviklingen i deres opgave med at godkende og føre tilsyn med tilbud og plejefamilier i perioden 2019-2022.

De fem socialtilsyn har til opgave at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbud på socialområdet og plejefamilier. Ved udgangen af 2022 førte socialtilsynene tilsyn med 1.999 tilbud og 5.337 plejefamilier.

Som tillæg til årsrapporten er der offentliggjort en baggrundsrapport, som indeholder oplysninger om socialtilsynenes økonomi i 2022, sammensætning af personalet i socialtilsynene, udviklingen i magtanvendelsesindberetninger samt whistleblowerordningen.

Social- og Boligstyrelsen fokuserer i denne årsrapport på, om socialtilsynene godkender og fører driftsorienteret tilsyn på en ensartet, systematisk og faglig kompetent måde. Årsrapporten skal drøftes af de enkelte ansvarlige kommunalbestyrelser på møder senest tre måneder efter offentliggørelsen.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)