Ældreminister hilser Robusthedskommissionens anbefalinger velkommen

12-09-2023

Robusthedskommissionen har præsenteret sine anbefalinger til håndteringen af nogle af velfærdssamfundets allermest grundlæggende udfordringer. Regeringen skal nu tage stilling til det videre arbejde.

Afrapporteringen består af 20 anbefalinger til, hvordan regeringen i fremtiden kan skabe robusthed i sundhedsvæsnet gennem tiltag, der kan sikre flere hænder, bedre arbejdsmiljø og mere tid til kerneopgaven.

Ældreminister Mette Kierkgaard hilser kommissionens arbejde velkommen:

Jeg har set på Robusthedskommissionens anbefalinger, og jeg synes, det er nogle interessante forslag. Flere af anbefalingerne taler godt ind i det, vi kommer til at fokusere på i en ny ældrelov. Vi vil derfor nu se nærmere på, hvordan vi kan arbejde videre med anbefalingerne.

- Mette Kierkgaard

Kommissionen anbefaler blandt andet, at flere medarbejdere i sundhedsvæsnet skal ud i vagtrullet, så vagterne ude hos borgerne i højere grad fordeles på tværs af medarbejderlag. Det skal sikre flere hænder til den helt nære velfærd.

Ældreministeren ser gerne, at vagtarbejdet også bliver fordelt mellem flere hænder i ældreplejen, så at så mange medarbejdere som muligt bruger tiden hos de ældre borgere:

Der er for mange medarbejdere, der er tvunget til at løbe hurtigere, end godt er. Og for mange ældre, som ikke får den pleje og omsorg, de har brug for. Derfor giver det kun god mening at få flere medarbejdere ind i vagtrullet, så vi kan tage presset af de medarbejdere, der i dag løfter det tungeste læs. Ca. 1.500 medarbejdere udmåler i dag hjælpen fra centralt hold. Det er helt paradoksalt, når der samtidig mangler varme hænder ude hos de ældre.

- Mette Kierkgaard


Baggrund

Robusthedskommissionen blev nedsat som en del af 'Sundhedsreform – Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen'.

Kommissionen har den 11. september 2023 fremlagt sine anbefalinger til tiltag, der kan sikre mere personale, bedre arbejdsmiljø og tid til kerneopgaven.

Regeringen skal på baggrund af afrapportering tage stilling til, hvordan der arbejdes videre med anbefalinger.


Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)