Minister: Opførelsen af almene boliger på Christiania kan være et redskab til at dæmpe den eskalerende vold

01-09-2023

Fonden Fristaden Christiania har indgået samarbejdsaftale med KAB om stiftelse af Christianias egen boligorganisation som led i Fondens arbejde om at etablere almene boliger på Christiania. Ældreministeren vil ikke stå i vejen for, at de almene boliger kan placeres på et andet sted end de aftalte områder – som for eksempel på Pusher Street.

Fonden Fristaden Christiania oplyser, at Christiania har besluttet at etablere egen boligorganisation og har indgået en samarbejdsaftale med KAB. Samarbejdsaftalen betyder, at KAB skal bistå Christiania i arbejdet med at få stiftet boligorganisationen. Desuden har de to parter til hensigt at fortsætte samarbejdet i form af at indgå en administrationsaftale, hvor KAB varetager administrationen af Christianias boligorganisation.

Den nylige samarbejdsaftale mellem Fonden og KAB er indgået inden for den tidsfrist, som blev fastsat med tillægsaftalen mellem staten og Fonden sidste år.

Det glæder den ressortansvarlige minister, ældreminister Mette Kierkgaard:

Jeg synes, at aftalen ser spændende og lovende ud, og jeg ser frem til at følge arbejdet med at etablere almene boliger på Christiania. Det her er endnu et vigtigt skridt mod et Christiania, som i højere grad åbner sig op mod det omkringliggende samfund. Og det er der i særdeleshed brug for, den aktuelle situation på Christiania taget i betragtning.

- Mette Kierkgaard

Staten og Fonden blev sidste år enige om, at der skal opføres 15.000 m2 almene boliger på Røde Sols Plads og omkring Bådsmandsstræde på Christiania. Men den seneste tids eskalering i volden på Christiania betyder, at ældreministeren er åben over for muligheden for, at de almene boliger kan opføres et andet sted på Christiania.

Der arbejdes lige nu bredt på en helhedsplan for Christiania med alle relevante parter. Det er mit håb, at de kommende almene boliger også kan være med til at udgøre en del af den prop, vi skal have sat i den mængde af vold, der lige nu hærger Christiania. Hvis for eksempel Pusher Street skal lukkes, er der ikke kun brug for den politimæssige indsats. Der skal også kraner til.

- Mette Kierkgaard

Ældreministeren understreger at det ikke må reducere det overordnede ambitionsniveau:

Hele området skal forandres, og her er jeg meget optaget af, at den aftale, der blev indgået mellem staten og Fonden sidste år, bliver omsat til konkret byggeri hurtigst muligt. Hvis en anden placering af de almene boliger kan bidrage til at løse nogle af de massive problemer, der udspiller sig på Pusher Street, så er jeg åben for det, så længe det giver mening og rent faktisk kan lade sig gøre. Det handler bl.a. om at skabe en fysisk forandring, der tiltrækker et andet klientel end dem, der besøger Pusher Street i dag. Og om at skabe et trygt miljø. Men det vil også være op til de pågældende myndigheder, herunder bl.a. Københavns Kommune, at vurdere. Desuden vil en justering af aftalen fra sidste år jo skulle aftales med Fonden, da de er en af to parter i den aftale.

- Mette Kierkgaard

Fonden og KAB skal nu igangsætte arbejdet med etableringen af den nye boligorganisation. Herefter skal Københavns Kommune behandle Fondens anmodning, og det øvrige forberedende arbejde om opførelse af almene følger derefter.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms).