Nu skal det sociale frikort gøres permanent

04-09-2023

Regeringen vil med årets finanslov sætte midler af til, at det sociale frikortgøres permanent. Dermed vil ordningen, som giver udsatte borgere mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, fortsætte efter den hidtidige forsøgsordnings udløb.

Med det sociale frikort kan socialt udsatte få mulighed for at få en fod ind på arbejdsmarkedet på deres egne præmisser og tjene op til 40.000 kr. skattefrit uden at blive trukket i forsørgelsesydelser.

Hidtil har ordningen været et forsøg, men med den nye finanslov afsættes midler til at gøre det sociale frikort permanent.

Det glæder social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil:

Det sociale frikort har vist sig at være til stor gavn for de mest udsatte borgere i vores samfund. 9.000 mennesker har lige nu et socialt frikort. Det er typisk mennesker, der har misbrug, psykisk sygdom eller hjemløshed med i bagagen. Det sociale frikort er med til at øge deres fysiske og mentale trivsel og kan give dem en bedre tilværelse med øget livskvalitet. Derfor er jeg uendeligt glad for, at vi nu sætter penge af til at gøre ordningen permanent med dette års finanslov.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Forsøgsordningen løber indtil 31. december 2024. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der skal gøre ordningen permanent herefter.


Fakta

  • Det sociale frikort har siden 2019 gjort det muligt for særligt socialt udsatte at tjene op til 20.000 kroner skattefrit årligt, uden at indtægten fradrages i deres eventuelle forsørgelsesydelser. Fra 1. juli i år steg beløbsgrænsen til 40.000 kroner.
  • Siden forsøgsperiodens start er mere end 9.750 borgere blevet visiteret til ordningen. Af disse har cirka 9.000 borgere et aktivt socialt frikort i dag.
  • Omkring 4.300 borgere har indtil nu anvendt deres sociale frikort i forbindelse med en eller flere ansættelser.
  • Evalueringer af ordningen har vist, at brug af det sociale frikort skaber øget livskvalitet og trivsel for udsatte borgere – både mentalt og fysisk – og at det kan bidrage til at få borgere tættere på beskæftigelse.
  • Blandt borgere, der har anvendt deres sociale frikort, er andelen, som er i beskæftigelse, steget fra 1 til 9 pct. fra visitationstidspunktet til halvandet år efter. Derudover er 2 pct. overgået til SU og 10 pct. til fleksjob.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)