Ny vidensplatform skal give indblik i udviklingen på socialområdet

28-09-2023

Social- og Boligstyrelsen lancerer i dag en ny vidensplatform med navnet social.dk. Siden, der er tilgængelig for alle, skal give indblik i udviklingen på socialområdet ved at præsentere data og aktuel socialfaglig viden på en lettilgængelig måde.

Landets kommuner – og andre, der hjælper udsatte borgere – får nu et værktøj, der kan bruges til at understøtte strategiske prioriteringer og tilrettelægge endnu bedre indsatser til borgerne.

Vidensplatformen social.dk formidler fra i dag data og viden om socialområdet. Platformen kombinerer de nyeste tal fra Danmarks Statistik og andre kilder og præsenterer viden på en lettilgængelig måde.

"Vi oplever, at der er et stort behov for både kvalitativ viden og lettilgængelige data på socialområdet. Det kan fx være viden om veldokumenterede indsatser til forskellige målgrupper. Det kan også være relevante tal for udviklingen inden for et givet område enten i den enkelte kommune eller på tværs af landet. De behov vil vi gerne imødekomme," siger Social- og Boligstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen.

Det kan du finde på den nye platform

Datadelen er et afgørende element på den nye platform. Her får alle brugere adgang til centrale tal for socialpolitiske områder. Det kan fx være om specifikke målgrupper som unge i psykisk mistrivsel eller personer, der udsættes for vold i nære relationer.

Der kan trækkes tal for den enkelte kommune, flere kommuner eller for hele landet. Tallene bliver vist i tabeller, figurer eller grafer.

Den anden store del af platformen udgøres af viden om forskellige målgrupper og andre fokusområder. Hvert område beskrives med en kort introduktion og udvalgte nøgletal, og i tilknytning til dette præsenteres en række relevante sociale indsatser og faglige anbefalinger. Styrelsens faglige anbefalinger sætter retning for, hvordan arbejdet på udvalgte fagområder bør tilrettelægges og udføres for at sikre en mere vidensbaseret indsats i kommunerne.

Social.dk går i luften med viden og data om 12 forskellige fokusområder. De første områder er fx autisme og opmærksomhedsforstyrrelser hos både børn, unge og voksne.

Senere kommer der meget mere indhold på platformen. Social.dk er nemlig i høj grad et udviklingsprojekt, som løbende vil blive udvidet med data og viden om nye målgrupper og områder.

Yderligere oplysninger

Social- og Boligstyrelsens pressefunktion kan kontaktes på tlf. 41 93 25 48 (ikke til sms) eller mail: presse@sbst.dk