Psykiatrien. Pengene skal hen i den rigtige kasse for at afhjælpe et stort problem

17-09-2023

Debatindlæg i Avisen Danmark af social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Når regeringen i finansloven i år og i de kommende år afsætter penge til psykiatrien, vil det også have en positiv effekt for eksempelvis borgere med neurologiske handicap såsom ADHD og autisme. Familier med handicap møder i dag store barrierer. DR fortalte i sidste måned, at ventetiden for udredning af børn med ADHD var op til 83 uger i en region. Ved mistanke om autisme var ventetiden på 75 uger.

Så lang en ventetid betyder, at familier braser sammen, fordi deres børn ikke får den hjælp, de har behov for. For mange betyder det, at den ene forælder bliver nødt til at gå hjemme på det, der hedder tabt arbejdsfortjeneste.

Alle taber på den situation. Barnet med handicap er i sagens natur den, der taber mest. Hernæst forældre og søskende. Men resten af samfundet taber også.

Først og fremmest fordi det er uværdigt og gør os usikre på, om velfærdssamfundet er stærkt nok til at gribe os, hvis vi selv stod i samme situation.

Vi taber også økonomisk.

Det er væsentlig billigere for os alle, hvis vi gør det rigtige med det samme. Altså giver barnet adgang til den hjælp, det har brug for. Og der er vi altså meget langt fra lige nu.

Skal vi af med ventelisterne for børn og voksne med psykiske funktionsnedsættelser, så skal penge målrettes meget direkte til psykiatrien.

For det er psykiatrien, der mange gange er proppen i hullet for hjælpen til borgere med neurologiske handicap. Det er i høj grad på grund af de ventetider, at familier når at gå helt i spåner, før hjælpen kommer.

Pengene skal med andre ord hen i den rigtige kasse for at afhjælpe et stort problem for børn med handicap og deres familier.

Derfor har regeringen valgt igen at investere rigtigt mange penge netop i psykiatrien med dette års finanslov og i de kommende år. Som en del af 10-årsplanen på psykiatriområdet prioriterer regeringen også den tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge i psykisk mistrivsel højt. Der er afsat penge til et nyt lettilgængeligt tilbud, der skal give mulighed for hurtig udredning og behandling. Vi skal gribe børn og unge tidligt, så vi forebygger, at deres udfordringer vokser sig større.

Vi har valgt at smide kul på kedlerne. For i højere grad at kunne gøre det rigtige i første runde. Det betyder desværre ikke, at vi fra det ene øjeblik til det næste kan afskaffe udfordringerne og ventelisterne. Der mangler som bekendt både psykiatere og sygeplejersker. Men vi tager nogle skridt i den rigtige retning.