Regeringen vil forlænge forsøgsordning med velfærdsaftaler på ældreområdet i tre kommuner

15-09-2023

Langeland, Middelfart og Viborg Kommune har siden 2021 indgået i en forsøgsordning, der frisætter kommunerne på ældreområdet. Nu vil regeringen give kommunerne mulighed for at fortsætte velfærdsaftalerne frem til en ny ældrelov træder i kraft.

Regeringen har med regeringsgrundlaget tilkendegivet, at den vil gennemføre en omfattende frisættelse af den offentlige sektor og grundlæggende forandre den måde, velfærden i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på.

Det kan lade sig gøre ved at sætte medarbejdere fri til at bruge deres faglighed og sunde fornuft til gavn for borgerene – og når kommunerne tør kaste et kritisk blik på deres egen praksis og lægge flere beslutninger ud lokalt.

Syv kommuner indgik i 2021 velfærdsaftaler med den daværende regering og fik dermed til opgave at gå forrest i frisættelsesarbejdet. Velfærdsaftalerne er en forsøgsordning, hvor kommunerne frisættes fra størstedelen af de statslige regler på hhv. dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet – mod at kommunerne også frisatte medarbejderne for unødvendige kommunale regler og procedurer.

En god overgang

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet ophører imidlertid i september 2024. For at undgå, at de eksisterende velfærdskommuner på ældreområdet inden for en kort årrække skal forholde sig til flere forskellige regelsæt, vil regeringen nu søge folketingets opbakning til at forlænge forsøgsordningen, indtil den nye ældrelov træder i kraft. Det vil understøtte en god overgang for kommunerne og sikre vished om retstilstanden for borgerne i de tre kommuner.

Regeringen vil sikre, at de gode erfaringer kommer alle kommuner til gavn i den nye ældrelov, som bliver det første led i den gennemgribende frisættelse af den offentlige sektor.

Regeringen vil derfor løbende følge forsøget og inddrage relevante erfaringer i reformarbejdet, herunder evalueringen af forsøget, som forventes færdiggjort ultimo 2024.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Der er mange gode erfaringer at trække på fra kommunerne, der har været en del af forsøgsordningen. Det skal vi naturligvis benytte os af i arbejdet med den kommende ældrelov, hvor frit valg og lokalt ansvar er helt centrale elementer. Derfor giver det også kun mening at lade kommunerne fortsætte i ordningen, indtil den nye ældrelov er på plads.

- Mette Kierkgaard 

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)