Ekspertudvalg præsenterer endelige anbefalinger til socialområdet

03-04-2024

Ekspertudvalget på socialområdet præsenterer i dag sin samlede rapport med anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet.

Socialområdet er en afgørende del af det danske velfærdssamfund. Kommunerne yder hjælp og støtte til knap 194.000 børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde.

Kommunerne oplever i disse år et stigende udgiftspres på socialområdet. Derfor var Regeringen og KL i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2022 enige om at nedsætte et uafhængigt ekspertudvalg, der fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet.

Ekspertudvalget på socialområdet præsenterede i maj 2023 sin første delrapport med foreløbige anbefalinger og er nu klar med sin endelige rapport, som præsenteres på et pressemøde i dag.

Ekspertudvalget er et uafhængigt udvalg bestående af følgende medlemmer:

  • Torben Tranæs (formand), forskningsdirektør og professor ved VIVE
  • Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved VIVE
  • Jon Kvist, professor i europæisk offentlig politik og velfærd ved RUC
  • Mette Gørtz, professor i økonomi ved Københavns Universitet
  • Lise Plougmann Willer, direktør for Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune
  • Ann-Sofie Bech von Hielmcrone, generalsekretær for KFUK’s Sociale Arbejde
  • Line Hessellund, tilsynschef ved Socialtilsyn Nord
  • Jakob Bigum Lundberg, landsformand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD)

Ekspertudvalget er blevet betjent af et sekretariat bestående af Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Finansministeriet og Kommunernes Landsforening (KL).

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)