Ny rapport om udsatte gruppers adgang til kontanter

21-02-2024

Partnerskab om udsatte gruppers adgang til kontanter har afgivet deres endelige rapport. Den beskriver blandt andet, hvordan nogle udsatte grupper har fået sværere ved at få adgang til deres penge.

Det var den tidligere regering, der nedsatte partnerskabet om udsatte gruppers adgang til kontanter. Det har bestået af repræsentanter fra ministerier, kommuner, civilsamfunds-organisationer og banker. Opgaven var blandt andet at beskrive udviklingen i adgangen til kontanter og de konkrete udfordringer, som udsatte grupper oplever på grund af den udvikling.

Flere pengeinstitutter har nedlagt deres kontantkasser som følge af, at danskerne i stigende grad bruger kreditkort og andre digitale betalingsmetoder i stedet for mønter og sedler. De færre muligheder for at skaffe kontanter er imidlertid et problem for blandt andet hjemløse og nogle ældre, der af forskellige årsager ikke er i stand til at benytte hverken betalings- eller hævekort.

Rapporten indeholder en beskrivelse af udviklingen i udsatte gruppers adgang til kontanter og de udfordringer, som det giver for bestemte grupper. Desuden indeholder afrapporteringen et overblik over de initiativer og tilbud, der allerede eksisterer på området, og som kan imødekomme nogle af de udfordringer, der er for udsatte grupper med at få adgang til kontanter.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)