Redegørelse om ældreområdet 2024

29-02-2024

I dag bliver den årlige redegørelse om ældreområdet offentliggjort. Der er blandt andet fokus på rekruttering, den demografiske udvikling, de økonomiske rammer samt plejen og hjælpen til de ældre.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Når man spørger de ældre, er langt de fleste heldigvis tilfredse med den hjælp og pleje, de modtager. Det glæder mig som ældreminister, men der er også væsentlige udfordringer i ældreplejen, vi skal have taget hånd om. Det er vi godt på vej til med ældrereformen, der vil betyde en omfattende forandring af ældreplejen, hvor vi gentænker hele måden, vi tænker og leverer velfærd på. Med reformen vil vi skabe bedre rammer for en alderdom med livglæde. Vi giver plads til de ældres forskelligheder med mere selvbestemmelse og flere valgmuligheder, ligesom vi styrker handlemulighederne og beslutningskraften hos ledere og medarbejdere. Det er tillid over kontrol.

- Mette Kierkgaard

Hovedkonklusioner:

  • 81 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne er meget tilfredse eller tilfredse med den hjælp og støtte, de modtager, mens 89 pct. af plejehjemsbeboerne føler sig trygge og tilpas på plejehjemmet.
  • Antallet af ældre er steget betydeligt siden 2010 og forventes fortsat at stige markant de kommende årtier. I 2070 forventes antallet af ældre i alderen 67 år og derover at være steget med 44 pct. i forhold til 2023.
  • For social- og sundhedsassistenter blev stillingen ikke besat i 13 pct. af rekrutterings-forsøgene i perioden marts 2023 til august 2023, mens det for social- og sundhedshjælpere gjorde sig gældende for 16 pct. Ud over de ubesatte stillinger blev 9 pct. af stillingerne for social- og sundhedsassistenter og 14 pct. af stillingerne for social- og sundhedshjælpere besat af medarbejdere uden alle de ønskede kvalifikationer.
  • Der har i perioden 2019-2022 været en stigning i antallet af personer i alderen 67 år og derover, der modtager hjemmehjælp i eget hjem og/eller rehabilitering. I 2019 modtog 175.800 personer i alderen 67 år og derover hjemmehjælp i eget hjem eller rehabilitering, mens det var steget til 185.300 personer i 2022.
  • Knap 38.300 personer bor på plejehjem i 2023, hvilket er et lille fald i forhold til 2022. Antallet af plejehjemsbeboere har ligget mellem knap 38.300 og knap 38.600 i alle år i perioden 2019-2023, og det har hermed ikke ændret sig meget de seneste fem år.
  • De samlede offentlige udgifter til ældreområdet udgjorde 53,6 mia. kr. i 2022 og er mellem 2018 og 2022 steget med 5,5 mia. kr.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms).