Regeringen vil gøre værdiansættelser af andelsboliger mere retvisende

22-02-2024

Flere andelsboligforeninger har længe savnet en afklaring på, hvordan foreningernes ejendomme kan værdiansættes. Regeringen er nu klar med et lovforslag til, hvordan man fremadrettet kan prissætte andelsboligforeningernes værdi.

I dag er der tre forskellige måder at værdiansætte andelsboligforeningens ejendom på. Nogle benytter sig af anskaffelsesværdien, andre får en valuarvurdering, mens en tredje mulighed er at værdiansætte ud fra den offentlige vurdering. Værdiansættelsen skal blandt andet bruges, når en andel skal sælges eller overdrages til andre. 

For de andelsboligforeninger, der benytter sig af den offentlige vurdering, har der dog i flere år været en usikkerhed i forhold til værdiansættelserne. Siden 2012 er der ikke udarbejdet nye offentlige ejendomsvurderinger for andelsboligforeninger, og det har betydet, at andelsværdien i mange foreninger har stået i stampe i flere år. Da Folketinget i 2021 besluttede helt at afskaffe ejendomsværdiansættelsen for erhvervsejendomme, ramte det også andelsboligforeningerne, og det stod klart, at der ikke kom en løsning.

På grund af den manglende udvikling i andelsværdien, har nogle foreninger været nødsaget til at skifte til et andet vurderingsprincip og har værdisat deres ejendomme gennem en valuarvurdering. Valuarvurderinger er kun gyldige i halvandet år, og det er derfor kun muligt at benytte vurderingerne i forbindelse med én generalforsamling. Det er dyrt for særligt de mindre foreninger.

Derfor vil regeringen nu ændre i de to principper i lovgivningen, så det bliver mindre omkostningstungt at bruge valuarvurdering og mere retvisende at bruge den offentlige vurdering til værdiansættelsen.

Regeringen lægger således op til at forlænge valuarvurderingens gyldighedsperiode fra halvandet år til tre et halvt år. Derudover vil regeringen indføre en mulighed for, at andelsboligforeningerne kan regulere den sidste offentlige ejendomsvurdering for ejendommen efter nettoprisindekseringen. På den måde følger den offentlige vurdering inflationen.

Lovforslaget fremsættes i dag, den 22. februar 2024.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)