Orientering om bekymring for adoptionsformidling fra Sydafrika

03-06-2024

Social-, Bolig- og Ældreministeriet er blevet orienteret om, at Ankestyrelsen i dag har sendt en høring til Danish International Adoption (DIA).

Social-, Bolig- og Ældreministeriet er blevet orienteret om, at Ankestyrelsen i dag har sendt en høring til Danish International Adoption (DIA). Høringen udspringer af Ankestyrelsens bekymring for formidling af adoptioner fra Sydafrika og DIA’s samarbejde med den sydafrikanske adoptionsformidlende organisation Impilo.

Høringen er et skridt i afdækningen af, hvorvidt Ankestyrelsen vil indstille til social- og boligministeren at træffe beslutning om at tilbagekalde tilladelsen til at yde adoptionshjælp for børn fra Sydafrika. Høringen skal give DIA mulighed for at komme med bemærkninger til Ankestyrelsen. Bemærkningerne vil indgå i Ankestyrelsens sagsbehandling.

Fører høringen til, at Ankestyrelsen indstiller til social- og boligministeren at træffe beslutning om at tilbagekalde tilladelsen til at yde adoptionshjælp for børn fra Sydafrika, og tilbagekalder ministeren som følge heraf tilladelsen, vil dette ikke berøre sager, hvor der er sket matchning mellem et barn i Sydafrika og ansøgere i Danmark.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet afventer Ankestyrelsens faglige vurdering.

For yderligere information henvises til Ankestyrelsen.