Ældre skal møde kendte ansigter i eget hjem

07-05-2024

Debatindlæg i JydskeVestkysten af ældreminister Mette Kierkgaard

Alle har brug for genkendelighed i deres liv. Mennesker er sociale, og derfor har vi brug for at møde kendte ansigter i vores hverdag.

Det gælder selvfølgelig også ældre mennesker. Og ikke mindst, hvis man på grund af fysiske eller kognitive begrænsninger er mere bundet til sit hjem og af den ene eller anden årsag modtager hjemmehjælp.

Desværre oplever mange ældre, at det alt for ofte er et nyt ansigt, der møder dem, når hjemmehjælpen ringer på døren. Men dét er under forandring i Aabenraa, for her har de for nylig omlagt hele kommunens hjemmeplejeindsats til organisering i faste teams – og er på den måde allerede foran.

Det er en virkelig glædelig nyhed som ældreminister, og jeg glæder mig til at følge med.

Modellen med faste teams betyder, at et mindre tværfagligt team arbejder sammen om at levere hjælp og pleje til den ældre. En praksis, der giver genkendelse og tryghed for den ældre. Personalet kan bedre opdage en forværring eller svækkelse af den ældres helbred, og medarbejderne kan bedre bruge deres faglighed – med større arbejdsglæde til følge.

Den kvalitetsforbedring skal ikke være forbeholdt ældre i kommuner som Aabenraa. Den skal gælde alle landets hjemmehjælpsmodtagere. Derfor har regeringen netop indgået en bred aftale om en ældrereform, der har faste teams som vigtigt element. Og der følger penge med, for i 2024 kan alle kommuner få del i de ca. 376 millioner kroner, som er øremærket udbredelsen af faste teams.

Faste teams er vejen frem i en moderne ældrepleje af i dag. For alle fortjener et hjem, der føles som et hjem og ikke som en banegård.