Det sociale frikort er blevet permanent

24-05-2024

Folketinget har besluttet at gøre det sociale frikort permanent, så socialt udsatte fortsat kan tjene op til 41.280 kr. årligt (2024-niveau) uden at blive trukket i ydelser.

Folketinget har gjort det sociale frikort permanent. Ordningen giver socialt udsatte mulighed for at få en fod inden for arbejdsmarkedet på deres egne præmisser.

Med det sociale frikort kan de tjene op til 41.280 kr. årligt (2024-niveau) uden at blive trukket i eventuelle forsørgelsesydelser.

Ordningen har hidtil været et forsøg, men med finansloven 2024 blev der afsat midler til at gøre ordningen permanent.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Det sociale frikort kan være en kæmpe hjælp til de mennesker, der ikke passer ind i samfundets rammer og ikke nødvendigvis kan passe et fast job. Mange kæmper med hjemløshed, misbrug og psykiske lidelser. Ordningen kan give udsatte borgere en følelse af værdighed og en mulighed for at være en del af samfundet på egne præmisser. Det er socialpolitik, når det er bedst. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har besluttet at gøre det sociale frikort til en permanent mulighed.

- Pernille Rosenkrantz-Theil


Fakta

  • Det sociale frikort har siden 2019 gjort det muligt for særligt socialt udsatte at tjene op til 20.000 kroner skattefrit årligt, uden at indtægten fradrages i deres eventuelle forsørgelsesydelser. Fra 1. juli 2023 steg beløbsgrænsen til 40.000 kroner (2023-niveau).
  • Siden forsøgsperiodens start er mere end 13.000 borgere blevet visiteret til ordningen. Af disse har cirka 10.500 borgere et aktivt socialt frikort i dag.
  • Mere end 5.700 borgere har indtil nu anvendt deres sociale frikort i forbindelse med en eller flere ansættelser.
  • Evalueringer af ordningen har vist, at brug af det sociale frikort skaber øget livskvalitet og trivsel for udsatte borgere – både mentalt og fysisk – og at det kan bidrage til at få borgere tættere på beskæftigelse.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)