Ny aftale stiller ambitiøse klimakrav til nyt byggeri

30-05-2024

Regeringen og et bredt politisk flertal er blevet enige om en aftale, der strammer klimakravene til nyt byggeri markant. Flere typer af byggerier og boliger vil blive omfattet.

Byggeriet udgør en stor del af Danmarks forbrug af energi og ressourcer. Der er derfor behov for at skrue op for de grønne ambitioner. Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet er blevet enige om en aftale, der sætter ambitiøse grænser for, hvor meget CO2e et nyt byggeri må udlede.

Med aftalen bliver klimakravene for nyt byggeri strammet markant, og alt boligbyggeri vil blive omfattet. Desuden vil selve byggeprocessen blive inkluderet i klimaregnskabet.

Se aftalens hovedpunkter og de nye grænseværdier her

Det samlede CO2e-forbrug gennem bygningens levetid – altså byggeriernes livscyklusvurdering – vil blive mødt af en markant lavere grænseværdi.

Tabel med grænseværdier:

Klimakrav for bygninger 2025 2027 2029
Feriebolig under 150 kvm. 4,0 3,6 3,2
Enfamiliehuse, rækkehuse, tinyhouses og ferieboliger over 150 kvm. 6,7 6,0 5,4
Etageboliger 7,5 6,8 6,1
Kontorbygninger 7,5 6,8 6,1
Institutioner 8,0 7,2 6,4
Andet nybyggeri, f.eks. butikker, lagerhaller og parkeringshuse 8,0 7,2 6,4

Uopvarmede bygninger over 50 m2, fx parkeringshuse og lagerbygninger, og ferieboliger vil også skulle leve op til en grænseværdi for CO2e-forbruget.

Tilbygninger til bl.a. etageboliger, kontorbygninger og institutioner vil være omfattet af grænseværdien. For enfamiliehuse, rækkehuse, tiny houses og feriboliger omfattes tilbygninger over 250 m2.

Værdierne vil være forskellige afhængigt af bygningstypen, så de byggerier, som er lettest at bygge bæredygtigt, vil møde højere krav.

Der fastsættes en grænseværdi på 1,5 kg CO2e/m2/år for den klimapåvirkning, der opstår fra transport til, fra og på byggepladsen samt fra energi- og brændselsforbrug og materialespild på byggepladsen.

Bygninger, der varetager samfundskritiske funktioner, og som samtidig stiller særlige krav til bygningens design og materialeforbrug, undtages fra CO2e-grænseværdien. Det gælder bl.a. vandværker, fængsler, forsvarsområdets operative bygninger og hospitaler.

Bygningsreglementet skal ses igennem for at imødekomme det sammenstød, der vil opstå mellem krav til bygningers sikkerhed og sundhed og de nye klimakrav.

For at fremme renovering frem for nedrivning skal kravene til ombygning af eksisterende bygninger lempes. Muligheden for at afvise en tilladelse til nedrivning af en bygning skal undersøges nærmere.

Aftalen går markant længere, end der var lagt op til i den oprindelige aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri fra 2021.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Jeg er rigtig glad for, at vi har lavet en så bred aftale om noget så vigtigt som klimaet. Byggebranchen står for en stor del af den samlede udledning, og derfor er det vigtigt, at vi kan samles om at være så ambitiøse. Med aftalen strammer vi kravene langt mere, end der var lagt op til i den oprindelige aftale fra 2021. Flere nye byggerier vil blive grønne, og alle danskere vil fremover skulle forholde sig til klimaet, når de bygger en ny bolig.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Heidi Bank, boligordfører for Venstre, siger:

For Venstre er det vigtigt, at vi er ambitiøse med den grønne omstilling i Danmark – og her skal byggeriet også levere. Vi har lagt stor vægt på, at den ambitiøse grønne omstilling ikke skal gå på kompromis med danskernes ønsker for deres bolig. Derfor er det centralt for Venstre, at de ambitiøse krav til byggeriet også følges op ved at fjerne og forenkle reglerne for byggeri i Danmark. For Venstre er det afgørende, at en ambitiøs grøn omstilling ikke efterlader den almindelige dansker eller den lille håndværksmester på perronen.

- Heidi Bank

Nanna W. Gotfredsen, boligordfører for Moderaterne, siger:

For os i Moderaterne har det været helt afgørende, at vi fik en så ambitiøs grøn aftale som muligt og kom markant længere, end hvad der blev aftalt i 2021 – det gør vi nu. Vi skal tænke det grønne ind i alle led fra byggepladsen til materialer. Ligesom det for os også har været afgørende, at vi får så mange bygningstyper som muligt med ind i en grøn fremtid. Dette – selvfølgelig – på måder, så det kan fungere ude i virkeligheden. Det er vi lykkedes med.

- Nanna W. Gotfredsen

Sigurd Agersnap, boligordfører for Socialistisk Folkeparti, siger:

Store dele af byggeriet har i lang tid været langt foran de politiske krav til bæredygtighed i byggeriet. Derfor er det godt, at vi nu får skruet gevaldigt op for klimakravene til byggeriet. Bygge- og anlægsbranchen står direkte og indirekte for 30 pct. af den samlede CO2e-udledning. Derfor er det afgørende, at vi reducerer CO2e-udledningen fra byggeriet, men som noget nyt også fra byggepladsen særskilt. Dermed sikrer vi, at alle bidrager til omstillingen. Vi får differentieret CO2e-kravene, og kravene skal nu omfatte mange flere nyopførte bygninger. Vi mener i SF ikke, at vi er i mål med den grønne omstilling af byggeriet, og er glade for, at vi skal mødes i 2026 for igen at se på en mulig stramning af kravene. Alt i alt er det her dog en god aftale, hvor vi sammen med en ambitiøs byggebranche, der længe har presset på for grøn forandring, nu får strammet klimakravene til byggeriet betydeligt.

- Sigurd Agersnap

Per Larsen, boligordfører for Det Konservative Folkeparti, siger:

I Det Konservative Folkeparti er vi glade for, at der er enighed om en aftale om reduktion af CO2e-udledning i byggeriet. I forhandlingerne har det været vigtigt for os med en ambitiøs grænseværdi. Byggeriets grønne omstilling er afgørende for Danmarks fremtidige energi- og ressourceforbrug. Med de nye tiltag strammer vi CO2e-grænseværdierne og sikrer, at både små og store aktører i byggebranchen kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

- Per Larsen

Søren Egge Rasmussen, boligordfører for Enhedslisten, siger:

Enhedslisten ser frem til, at bygningsreglementet skal have en grundlæggende revision, hvor vi får indflydelse på, hvordan miljø- og klimamæssige forhold samt bygningsdriften prioriteres. Vi vil fremme omdannelse af eksisterende bygninger i stedet for, at al for mange nedrivninger fortsætter. Enhedslisten har i forhandlingerne arbejdet for, at CO2e-kravet til nybyggeriet skulle være 5,8 kg CO2e/m2, men i denne omgang kunne vi ikke komme længere. Det er glædeligt, at store dele af byggebranchen stiller højere mål end det, som nu er aftalt.

- Søren Egge Rasmussen

Lotte Rod, boligordfører for Radikale Venstre, siger:

Radikale Venstre vil gøre det nemmere at træffe grønne valg. Vi skal spise mindre kød, men flere grøntsager. Vi skal købe mindre nyt, men af bedre kvalitet. Vi skal rive færre huse ned, men renovere dem i stedet for. I Radikale Venstre er vi selvsagt glade for at have presset regeringen til at gøre CO2e-kravet grønnere, men jeg er især stolt af alt det rundt om: hele byggeprocessen og byggepladsen skal blive grøn, vi gør det nemmere at bygge med træ, og vi begynder at udvikle en klimaafgift på nedrivning. Jeg er vildt inspireret af de mange arkitekter og håndværkere, som er i fuld gang med at udvikle nye smukke og bæredygtige huse.

- Lotte Rod

Christina Olumeko, ordfører for Alternativet, siger:

Byggeri står for en stor del af Danmarks CO2e-udledning. Derfor er det centralt, at vi bygger med bæredygtige materialer. I Alternativet er vi glade for, at vi med aftalen skal revidere bygningsreglementet. Revisionen skal gøre det nemmere at bygge tiny-houses og bæredygtigt f.eks. i form af træbyggeri i højden. Samtidig er det godt, at vi nu lægger op til at gøre det nemmere for kommuner at afvise ansøgninger vedrørende nedrivning af bygninger med hensyn til klimaet. Bæredygtigt byggeri er nemlig at bruge de bygninger, som vi allerede har – frem for at rive ned og bygge nyt. Vi mener dog, at grænseværdierne for CO2e-udledning for nybyggeri i aftalen stadig er for høje. Vi er ikke overbeviste om, at grænseværdierne vil lede til betydelige bæredygtige ændringer i byggeskikkene, selvom retningen er positiv.

- Christina Olumeko

Thomas Monberg, boligordfører for Socialdemokratiet, siger:

Socialdemokratiet er glad for, at vi hæver de grønne ambitioner ved at indføre nye grønne krav til byggeriet. Branchen står for en stor del af Danmarks CO2e-udledninger. Derfor er det fantastisk, at branchen og ansvarlige partier i Folketinget vil være med til en nødvendig grøn omstilling af byggeriet.

- Thomas Monberg

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms).