Prisen Socialviden 2024 udmeldes. Nu kan man indstille specialer til prisen Socialviden 2024

21-05-2024

Social-, Bolig- og Ældreministeriet samt Social- og Boligstyrelsen uddeler hvert år prisen Socialviden og en præmie på 25.000 kr. til det bedste universitetsspeciale inden for socialområdet.

Socialområdet er præget af mange forskelligartede udfordringer. Det kan være vækst i målgrupper, flere borgere med komplekse og sammensatte problemer og større behov for koordinering på tværs af indsatser og aktører.

Forskning på området er afgørende for at kunne håndtere udfordringerne og også fremadrettet tilbyde borgerne den rette hjælp. Aftaleparterne bag den politiske aftale ”Børnene Først” har derfor ønsket at skærpe interessen for forskning inden for socialområdet ved bl.a. at uddele en pris til et speciale, der bidrager til ny og innovativ viden inden for det sociale område.

Det er nu anden gang, at prisen Socialviden uddeles. Første gang vandt de to sociologistuderende Martin Lassen Agertoug og Sebastian Dick Frederiksen fra Københavns Universitet for deres speciale 'Unge uden for uddannelse og beskæftigelse'.

Vinderen af prisen modtager 25.000 kroner, mens andenpladsen modtager 10.000 kroner og tredjepladsen 5.000 kroner.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 2. september 2024 kl. 12.00. Du kan indsende dit speciale via Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Studerende, som har afleveret/afleverer et universitetsspeciale, der er blevet bedømt i 2024 inden ansøgningsfristen.

Specialet skal være skrevet inden for en af følgende studieretninger på et af de danske universiteter:

 • Statskundskab
 • Sociologi
 • Økonomi
 • Socialt Arbejde
 • Socialvidenskab
 • Samfundsfag

Krav til specialet

Der gælder følgende krav, for at specialet kan komme i betragtning til prisen:

Formelle krav:

 • Specialet skal være bedømt i 2024.
 • Specialet skal være skrevet ved et af de danske universiteter.
 • Specialet skal mindst have opnået karakteren 10.
 • Specialet skal være skrevet på dansk eller engelsk.

Indholdsmæssige krav:

 • Socialområdet i Danmark skal være genstandsfelt for specialet.
 • Specialet skal beskæftige sig med en målgruppe inden for det sociale område. Det kan fx være socialt udsatte voksne, borgere med handicap, udsatte børn, unge og familier eller borgere med psykiske vanskeligheder.
 • Specialet skal have en aktualitet i forhold til konkrete udfordringer inden for det sociale område i Danmark og kunne bidrage til samfundsdebatten om relevante tiltag.
 • Specialet skal bidrage med ny viden eller have en ny tilgang til en udfordring eller et område inden for socialområdet i Danmark.
 • Fokus på socialt udsatte børn og unge vil blive vægtet positivt ved udpegning af vinder af prisen.

Ansøgningsmateriale

For at ansøge prisopgaven skal følgende dokumenter indsendes:

Bedømmelsesudvalg

Specialerne bedømmes af et bedømmelsesudvalg bestående af følgende:

 • Professor Simon Calmar, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Professor Mette Gørtz, Institut for Økonomi, Københavns Universitet
 • Professor Dorthe Caswell, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
 • Souschef i Social- og Boligstyrelsen Kenneth Lykke Sørensen

Prisoverrækkelse

Prisen uddeles ved en ceremoni ultimo 2024.

Kontakt

Spørgsmål og ansøgning: prisopgave@sbst.dk

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)