Redegørelse viser, at indsatsen i parallelsamfundene ikke blot forskyder problemerne

23-05-2024

Årets redegørelse om parallelsamfund viser blandt andet, at fraflyttere fra udsatte områder ikke samler sig i andre almene boligområder.

Redegørelsen har i år et særligt tema om flyttemønstre i mindre almene boligområder. Temaet udspringer af en bekymring om, at parallelsamfundsindsatsen ville forskyde problemerne fra udsatte områder til almene boligområder med mindre end 1.000 beboere. Data fra Social- og Boligstyrelsen viser dog, at det ikke er tilfældet.

Redegørelsen dykker derudover ned i fire faste temaer, der går igen fra år til år.

 • Udvikling i udsatte boligområder
 • Integrationsopgaven i parallelsamfund
 • Udvikling på børne- og undervisningsområdet
 • Udvikling på Justitsministeriets område

Hovedkonklusioner

 • Listerne over udsatte boligområder og parallelsamfund fra december 2023 viste en lille stigning med to boligområder på hhv. listen over udsatte boligområder og parallelsamfund siden 2022. Antallet af forebyggelsesområder er derimod faldet med 11 områder. Der er ét omdannelsesområde mindre, men fortsat 17 boligområder, der skal gennemføre en udviklingsplan.
 • Trods denne lille stigning i antal boligområder på listerne er beboersammensætningen forbedret på de fleste kriterier i alle boligområderne, herunder særligt arbejdsmarkedstilknytningen.
 • I udviklingsplanerne for de 17 boligområder bruges salg, ommærkning og nedrivning af almene familieboliger samt nybyggeri af private boliger og erhverv til at nedbringe andelen af almene familieboliger.
 • Fraflyttere fra områder med en godkendt udviklingsplan samler sig ikke i få mindre almene boligområder. Hermed er der ikke på nuværende tidspunkt en klar tendens, som giver anledning til bekymring for, at problemerne flytter til boligområder, der ikke er omfattet af indsatser.
 • Der er stadig mange børn i de 12 parallelsamfund i 2023, som vokser op med forældre, der ikke er i arbejde. En forholdsvis høj andel af eleverne går i grundskoler, hvor mange elever har ikke-vestlig oprindelse, og karaktergennemsnittet i de 12 parallelsamfund er lavere end i resten af landet. Endelig har mange hjemmeboende børn i de 12 parallelsamfund mindst én forælder, der er dømt for lovovertrædelser.
 • Andelen af 1-årige børn fra udsatte boligområder, der er indskrevet i dagtilbud, er steget fra 71 pct. i 2018 til 83 pct. i 2022, dog med et fald på 7 procentpoint fra 2021 til 2022.
 • Politiet har i 2023 udpeget 18 SUB-områder (særligt udsatte boligområder), hvilket er ét mere end i 2022. Politiet arbejder målrettet med den nære forebyggelse og synlighed i områderne, bl.a. ved at færdes til fods og på cykel samt ved anvendelse af mobile politistationer.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms).