Regeringen og KL indgår delaftale på socialområdet

06-05-2024

Som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025 har regeringen og KL indgået en delaftale om det specialiserede socialområde.

Det specialiserede socialområde er et centralt kommunalt velfærdsområde. Hvert år leverer kommunerne hjælp og støtte til mere end 194.000 børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Samtidig er udgifterne på området de seneste år steget markant, og det står ikke klart, om kvaliteten i indsatserne for borgerne står mål med denne stigning.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder en række tiltag, der samlet set skal øge det kommunale prioriteringsrum, skabe større tryghed og forudsigelighed for borgerne og reducere udgifterne på det specialiserede socialområde.

Samtidig skal tiltagene bidrage til en bedre styring, så man sikrer sig, at ressourcerne bliver brugt bedst muligt, og de skal bidrage til en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af socialområdet.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)