Stor efterspørgsel efter lånepulje til at bygge flere botilbud

29-05-2024

Der er rift om de 1,3 mia. kr., der ekstraordinært er afsat til en lånepulje til kommunerne. Der er samlet søgt om at udvide botilbudskapaciteten med over 600 pladser.

Lånepuljen skal gøre det muligt for kommunerne at skabe flere botilbudspladser på det specialiserede socialområde. Og det er der behov for. Kommunerne har netop indsendt ansøgninger til lånepuljen for 2025 og 2026, der i alt er på 1,3 mia. kr. Der er fra kommunerne ansøgt om at udvide botilbudskapaciteten for knap 0,7 mia. kr. i 2025 og 0,9 mia. kr. i 2026. Det svarer til, at der samlet er ansøgt om en udvidelse af botilbudskapaciteten med over 600 pladser.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Det er afgørende, at der er nok botilbud i kommunerne på det specialiserede socialområde, så vi sikrer en bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet og at borgerne kan få den hjælp, de har brug for. Jeg er derfor rigtig glad for at høre, at kommunerne benytter sig af lånepuljen.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Det var som led i ØA24, at det blev aftalt at løfte kommunernes anlægsinvesteringer ekstraordinært med 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet. Lånepuljen for 2024 er udmøntet med 184 mio. kr.

Social- og Boligstyrelsen vil behandle ansøgningerne og komme med en faglig indstilling til udmøntning af puljen på baggrund af kriterierne i puljen.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)