Vejledning om dataindberetninger på socialområdet er offentliggjort

17-05-2024

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har udarbejdet en vejledning, der orienterer om socialområdets indhold og fortolkningen af bekendtgørelse om dataindberetninger.

Vejledningen skal hjælpe til at skabe klarhed om reglerne og sikre ensartet regelfortolkning og korrekt indberetning af data til Danmarks Statistik på tværs af kommunerne.

Vejledningen bliver offentliggjort på retsinformation ved ikrafttrædelsen af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet den 1. juli 2024.

Fremadrettet vil vejledningen blive sendt ud sammen med den offentlige høring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet, såfremt der er indholdsmæssige ændringer i vejledningen.

Find vejledningen i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)