Speciale om unge uden for uddannelse og beskæftigelse bliver årets bedste

18-03-2024

Social- og boligministeren har for første gang uddelt den nye specialepris Socialviden til årets bedste speciale inden for socialområdet.

I dag har social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil for første gang nogensinde uddelt den nye specialepris Socialviden, der går til årets bedste universitetsspeciale inden for det socialfaglige område.

Vinderne blev de to sociologistuderende Martin Lassen Agertoug og Sebastian Dick Frederiksen fra Københavns Universitet for specialet 'Unge uden for uddannelse og beskæftigelse'.

I specialet har de to studerende bidraget med ny viden om de cirka 43.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job. Det er en gruppe unge, som der har været meget politisk fokus på i de senere år, blandt andet fordi de kan have svært ved at få en fast og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet senere i livet.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Vi er aldrig lykkedes godt nok med at få alle unge med. Alt for mange hægtes fortsat af, og det er helt uacceptabelt i et velstående land som vores. Jeg er derfor rigtig glad for, at årets modtager af specialeprisen Socialviden bidrager med ny viden om, hvordan vi kan hjælpe de unge bedre. Vi har netop brug for mere forskning og ny viden på socialområdet for at kunne løse svære udfordringer som denne og i sidste ende hjælpe borgerne bedre.

- Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil

Det er partierne bag den politiske aftale Børnene Først, der har indstiftet specialeprisen for at skærpe interessen for forskning på socialområdet.

Studerende fra alle landets universiteter har kunnet komme i betragtning til prisen, hvis de har afleveret speciale om socialområdet i 2023.

I alt blev der indstillet 38 specialer. Specialerne er blevet bedømt af et bedømmelsesudvalg bestående af forskere og aktører inden for socialområdet.

Prismodtagerne Martin Lassen Agertoug og Sebastian Dick Frederiksen siger:

De unge, vi har talt med til vores speciale, udtrykker alle et ønske om at enten tage en uddannelse eller komme i arbejde. Men de mangler ressourcerne til at lykkes med det. Nogle unge har brug for en sagsbehandler, der har et stærkt kendskab til den unge og det lokale arbejdsmarked, og som kan hjælpe den unge med at finde en virksomhed. Andre har brug for et fleksibelt uddannelsessystem, der tillader den unge at tage en uddannelse i det tempo, vedkommende kan.

- Modtagere af Socialviden 2023 Martin Lassen Agertoug og Sebastian Dick Frederiksen

Udover 1.-præmien på 25.000 kroner er der også blevet uddelt en 2.- og en 3.-præmie på henholdsvis 10.000 kroner og 5.000 kroner.

2.-præmien gik til specialet 'I frit fald' af Janni Lund Christensen, Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

3.-præmien gik til specialet 'Kontanthjælpsreformens effekt på unge kontanthjælpsmodtageres kontakt til psykiatrien' af Kellie O´Neill, Økonomi, Københavns Universitet.

Specialeprisen Socialviden vil fremover blive uddelt en gang årligt.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)