Mange socialt udsatte unge sidder fast uden job og uddannelse

01-10-2013

Næsten en ud af ti unge har hverken været i uddannelse eller beskæftigelse det sidste halve år. Særligt unge, der er socialt udsatte, sidder fast. Det er derfor, at regeringen har sat fokus på reelt lige muligheder for uddannelse for alle – også for socialt udsatte, siger
økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager.

Næsten hver tiende i alderen 16-29 år har hverken været i beskæftigelse eller under uddannelse i mindst seks måneder i træk – de er såkaldt inaktive. Blandt inaktive unge har syv ud af ti højst gennemført folkeskolen, og næsten halvdelen i gruppen har kun taget få eller ingen af folkeskolens afgangsprøver. Det viser en ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er ressourcestærke unge i gruppen, som har forudsætningerne for at få sig en uddannelse og et arbejde. Men analysen understreger også et kedeligt mønster. 20.000 i gruppen af inaktive unge har været anbragt uden for hjemmet eller på anden måde omfattet af sociale foranstaltninger. En svær barndom sætter i stor grad spor op i voksenlivet. Socialt udsatte unge ender meget oftere i gruppen af inaktive end andre unge, og vejen til uddannelse og arbejde er lang for mange.

Desuden viser analysen, er der ikke er sket nogen udvikling over tid for de inaktive unge i forhold til at vriste sig fri af mønstret. Knap fire ud af ti inaktive unge forlader gruppen hvert år – et niveau, der har ligget konstant i perioden 2008-2010. Og for de inaktive unge, som kommer fra en socialt udsat baggrund, er udsigten til at komme i enten uddannelse eller arbejde endnu ringere end for resten af de inaktive unge.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Med folkeskolereformen har vi taget et stort skridt i retning af at sikre, at flere unge er fagligt parate og motiveret til at tage en ungdomsuddannelse. Men indsatsen i folkeskolen gør det ikke alene. Hvis alle unge skal have gode muligheder for at få en uddannelse, kræver det en særlig indsats over for socialt udsatte børn og unge. 

Det er derfor, regeringen i sine sociale 2020-mål siger, at vi vil måles på, at vi gør det bedre på det sociale område. Der skal være lige muligheder – både formelt og reelt. Færre anbragte børn skal opleve sammenbrud i anbringelsen, og flere unge, der har været anbragt uden for hjemmet, skal gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Vi skal hjælpe børn og unge, som kommer fra en socialt udsat baggrund, med at bryde mønstret, så de f.eks. får lettere ved at få et arbejde.

- Margrethe Vestager