Analyse: Udsatte børn og unges vej i uddannelse

25-02-2016

Markant færre udsatte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse sammenlignet med andre. En af årsagerne er et dårligere fagligt afsæt fra grundskolen.

En ny analyse giver et indblik i, hvordan udsatte børn og unge klarer sig i uddannelsessystemet. Analysen sætter spot på 17-19-årige, der på et tidspunkt har været anbragt uden for hjemmet eller modtaget en forebyggende social foranstaltning.

Analysen viser blandt andet, at:

  • Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer godt videre i uddannelsessystemet efter grundskolen. Men set under ét klarer gruppen sig dårligere end andre børn og unge.
  • Knap 50 pct. af udsatte børn og unge er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse i 17-19-årsalderen. Mens det samme gør sig gældende for op mod 85 pct. af ikke-udsatte.  
  • Der er mange forhold, der har betydning for børn og unges skolegang og videre færd gennem uddannelsessystemet. Men over halvdelen af forskellen mellem udsatte og ikke-udsatte børn og unge kan skønsmæssigt forklares ved, at udsatte børn og unge har et dårligere fagligt standpunkt med sig fra grundskolen end andre børn og unge.

Det dårligere faglige afsæt fra grundskolen er dog ikke hele forklaringen på, at færre udsatte er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse i 17-19-årsalderen. Kriminalitet er et af de forhold, der kan have betydning for, hvordan en ung klarer sig i uddannelsessystemet.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Velfærdspolitiske analyser

Social- og Indenrigsministeriet vil løbende offentliggøre analyser om velfærdspolitiske temaer på social- og indenrigsområdet. Analyserne udarbejdes af ministeriets Afdeling for Analyse og Datastrategi.