Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

25-02-2016

Velfærdspolitisk Analyse nr. 2:
En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet sætter fokus på, hvordan udsatte børn og unge klarer sig i uddannelsessystemet. Knap 50 pct. af udsatte børn og unge er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse i 17-19-årsalderen, mens det samme gør sig gældende for op mod 85 pct. af ikke-udsatte. Over halvdelen af forskellen mellem udsatte og ikke-udsatte børn og unge kan forklares ved, at udsatte børn og unge har et dårligere fagligt standpunkt med sig fra grundskolen end andre børn og unge.