Analyse: Tilknytning til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap

29-01-2016

Mennesker med handicap, der aktuelt ikke er i beskæftigelse, kan have kompetencer og erfaringer med sig fra et tidligere job, der i nogle tilfælde vil kunne bringes i spil igen på arbejdsmarkedet, viser analyse fra Social- og Indenrigsministeriet.

Social- og Indenrigsministeriet lancerer i dag en ny analyseserie om velfærdspolitiske temaer. 

Den første analyse i serien handler om mennesker med handicap og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen bygger på helt nye kommunale data om borgere, der modtager handicapkompenserende indsatser efter serviceloven på grund af en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse.

Analysen viser blandt andet:

  • Mennesker med handicap kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet i form af ordinær, støttet eller beskyttet beskæftigelse. Godt 20 procent af personerne med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse er i beskæftigelse. Til sammenligning gør det sig gældende for 75 pct. af befolkningen set under ét.
  • For befolkningen som helhed er beskæftigelsesgraden stigende med uddannelsesniveauet. Det gør sig også gældende for mennesker med handicap.
  • Væsentlig flere personer med handicap end de, der aktuelt er i job, har været i beskæftigelse inden for de senere år. Blandt personer med en fysisk funktionsnedsættelse er det 45 pct., der har været i job inden for de senere år.

Når væsentlig flere personer med handicap end de, der aktuelt er i job, har været i beskæftigelse inden for de senere år, vil det blandt andet afspejle, at funktionsnedsættelsen er opstået eller forværret i de mellemliggende år, hvilket kan være medvirkende til, at de ikke længere er i beskæftigelse. Men det kan også indikere, at nogle personer med handicap, der aktuelt ikke er i beskæftigelse, har kompetencer og erfaringer med sig fra et tidligere job, der i nogle tilfælde vil kunne bringes i spil igen på arbejdsmarkedet.

Der er ikke muligt at foretage internationale sammenligninger på området med udgangspunkt i kommunale data. En spørgeskemaundersøgelse, der dækker alle EU-landene, peger på, at beskæftigelsesfrekvensen for mennesker med handicap er lavere i Danmark, end i lande vi normalt sammenligner os med som Sverige og Finland. Undersøgelsen omfatter personer, der selv vurderer, at de har begrænsninger i grundlæggende hverdagsaktiviteter på grund af handicap eller længerevarende helbredsproblemer.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Andreas Klein Eriksen, aer@sim.dk