Mennesker med handicap på arbejdsmarkedet

29-01-2016

Velfærdspolitisk Analyse nr. 1:
En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet sætter fokus på beskæftigelse blandt mennesker med handicap. Omkring hver femte borger med fysisk eller kognitivt handicap er i beskæftigelse. Nogle er beskæftiget på ordinære vilkår, andre er i støttet beskæftigelse, fx i et fleksjob, og andre igen er i beskyttet beskæftigelse. Analysen er baseret på nye kommunale data om mennesker, der modtager handicapkompenserende indsatser efter serviceloven.