Ambitiøs aftale skal sikre bedre hjælp til udsatte voksne og mennesker med handicap

04-11-2016

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har netop indgået en aftale med et bredt flertal af Folketingets partier om en ambitiøs revision af reglerne om hjælp til udsatte voksne og mennesker med handicap.

Enklere regler og fokus på sammenhængende og tidlig hjælp. Det er hovedelementerne i den aftale om en revision af servicelovens voksenbestemmelser, som social- og indenrigsminister Karen Ellemann netop har indgået med et bredt flertal af Folketingets partier.

Både handicaporganisationer og kommuner har gennem flere år efterspurgt forandringer på området, men man har ikke hidtil kunnet opnå politisk enighed om en løsning. Med dagens aftale imødekommer partierne flere af de konkrete ønsker, der har været længe.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Vi gør reglerne enklere, så borgere og kommuner kan bruge deres kræfter på at forbedre borgerens livssituation i stedet for at lægge kvitteringer for merudgifter sammen hver måned og skrive dem ind i regneark. Vi giver mennesker med handicap mulighed for at købe deres kendte ledsager med på ferie, og vi giver borgeren ret til 14 ugers varsel, når en kommune træffer afgørelse om at nedsætte eller standse væsentlig hjælp. Det er ændringer, som vil få reel betydning for mange menneskers hverdag.

- Karen Ellemann


Aftalen indeholder blandt andet disse initiativer:

  • Det bliver skrevet ind i serviceloven, at udsatte voksne og mennesker med handicap har krav på en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp, som fremmer den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.
  • En række regler bliver forenklet, blandt andet hjælpemiddel- og forbrugsgodebestemmelsen, bilstøttereglerne og egenbetaling på forsorgshjem og kvindekrisecentre og ikke mindst merudgiftsydelsen. Det betyder for eksempel, at man fremover vil modtage et standardtilskud til at dække de merudgifter, man måtte have på grund af sit handicap, uden løbende at skulle aflevere kvitteringer og lave regnskab.
  • Kommunerne får bedre mulighed for at sætte ind, før problemerne vokser sig store, med tidlig forebyggende indsats i form af gruppebaserede indsatser, inddragelse af frivillige og midlertidig tildeling af hjælpemidler. 
  • Borgere i kommunale og regionale tilbud får mulighed for at købe sig til ledsagelse, så de kan få det personale, som de kender, med på ferie.
  • Der indføres et minimumsvarsel på 14 uger for afgørelser, hvor nedsættelsen eller frakendelsen af hjælpen har særligt indgribende betydning for den enkelte. Varslet betyder, at kommunens afgørelse får opsat virkning i 14 uger, så man kan nå at få færdigbehandlet en eventuel klage, før afgørelsen træder i kraft.

 

Læs mere om aftalen, der er indgået mellem regeringen (Venstre) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti