Ellemann: En kvart milliard til en ny social investeringsfond

04-11-2016

Social- og indenrigsminister Karen Elleman har sammen med partierne bag satspuljen (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti) indgået en stor aftale om satspuljen for 2017-2020 på socialområdet. Partierne er blevet enige om at afsætte 943 mio. kr. til, at færre skal være socialt udsatte, herunder en kvart milliard til en ny social investeringsfond.

Omdrejningspunktet for årets aftale er, at færre skal være socialt udsatte. Social- og indenrigsministeren har derfor haft særligt fokus på at sikre bedre hjælp til langt flere udsatte. Det skal sikre, at flere borgere i højere grad kommer ud af deres sociale problemer og bliver en del af fællesskabet. Derfor er der med årets aftale fokus på opsporing af lovende praksis og udbredelse af indsatser, der gør en reel forskel for borgerne.

Aftalen afsætter 249 mio. kr. over fire år til at etablere en social investeringsfond, der skal sikre, at flere gode indsatser bliver anvendt i flere kommuner, så de kan gøre en forskel for langt flere udsatte voksne. Der afsættes 237 mio. kr. over fire år til en styrket tidlig forebyggende indsats for børn og unge, herunder til at udbrede det frivillige rådgivningstilbud Headspace til hele landet. Og på voldsområdet er der afsat 65,6 mio. kr. over fire år til bl.a. at udbrede ambulante behandlingstilbud og oprette en national enhed, der skal udbrede lovende praksis på voldsområdet.

 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Årets satspulje på socialområdet er i mine øjne et kvantespring for vores udsatte borgere. Vi får endelig sat fuld fart på udviklingen af indsatser, som, vi ved, kan løfte flere udsatte borgere ud af deres sociale problemer og ind i fællesskabet. Og vi vil investere massivt i at få de gode indsatser bredt ud, så endnu flere borgere kan få en hjælp, der fører dem videre i tilværelsen. Det gælder for udsatte voksne, hvor vi etablerer en social investeringsfond, det gælder for børn og unge, hvor vi løfter de forebyggende indsatser, og det gælder på voldsområdet, hvor vi med en national enhed for forebyggelse af vold vil sikre bedre indsatser til flere borgere.

- Karen Ellemann

 

Den sociale investeringsfond skal sikre, at socialpædagogen, socialrådgiveren og andre socialarbejdere systematisk kan anvende dokumenterede metoder i arbejdet med udsatte borgere. Det sker bl.a. ved at opspore lovende praksis hos det socialfaglige personale ude i kommunerne, ved at få resultaterne dokumenteret og ved at sikre, at flere af de veldokumenterede metoder bliver gjort tilgængelige i flere kommuner, så de kan gøre en forskel for endnu flere udsatte borgere.

 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Hvis vi skal rykke den sociale indsats, så skal vi også i højere grad end i dag forholde os til og understøtte den kommunale virkelighed, hvor den sociale indsats bliver omsat til en reel forskel for den enkelte borger. Derfor skal vi også være bedre til sammen med kommunerne at finde ud af, hvad der virker, og hvordan vi får det ud at virke. Det er filosofien i den sociale investeringsfond, og jeg er glad for, at partierne er blevet enige om at afsætte en kvart milliard over fire år.

- Karen Ellemann

 

Mens den sociale investeringsfond vil få stor betydning for socialområdet på lang sigt, er der også afsat penge til konkrete initiativer, der allerede fra næste år vil gøre en mærkbar forskel for de udsatte grupper.

Partierne bag satspuljeaftalen er bl.a. blevet enige om at afsætte 30 mio. kr. over de næste fire år til at sikre udbredelsen af det frivillige rådgivningstilbud Headspace, der rådgiver en bred gruppe af sårbare børn og unge.

 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Headspace har vist, at de som frivillig forening kan spille en væsentlig rolle på det sociale område i tæt samarbejde med kommuner og regioner. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i satspuljekredsen er blevet enige om at støtte Headspace, så det bliver landsdækkende.

- Karen Ellemann

 

Partierne bag aftalen er også blevet enige om at afsætte 5,5 mio. kr. over fire år til en ny bisidderordning for skilsmissebørn. Det skal sikre, at børn får en professionel og neutral bisidder, der skal klæde barnet på til den svære samtale i Statsforvaltningen og understøtte barnets stemme undervejs.

 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Med den nye bisidderordning har vi sikret en helt uvurderlig støtte til børn, der skal igennem en svær samtale, når mor og far ikke kan finde ud af at gå ordentligt fra hinanden. Det er helt centralt, at der er støtte til barnet både før og under samtalen fra en professionel person, der kan hjælpe barnet med at få sine budskaber frem, hvis nu der kommer en knude på tungen.

- Karen Ellemann

 

Med aftalen om satspuljen er der også enighed om at afsætte 20 mio. kr. over fire år til at sikre den fortsatte drift og udbredelse af Gadejuristens aktiviteter. Det skal sikre, at Gadejuristen fortsat kan hjælpe udsatte borgere med at sikre deres rettigheder i konkrete sager, yde retshjælp og rådgive om stofmisbrugsproblemer.

 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Civilsamfundet står mig meget nært, og Gadejuristen er en af de organisationer, der gør en stor indsats for samfundet. Hver dag leverer de juridisk støtte og hjælp til en særligt udsat gruppe af borgere på gadeplan. Med aftalen sikrer vi den fortsatte drift, og vi afsætter midler til, at Gadejuristen kan udbrede sine aktiviteter, så de kan nå ud til endnu flere borgere, der har behov for hjælp.

- Karen Ellemann