Stop vold mod børn – bedre hjælp til voldsramte familier

14-11-2016

Fra i dag og resten af ugen varmer landets skoler op til FN’s børnerettighedsdag med undervisning og aktiviteter om børns ret til et liv uden vold. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann er tilfreds med en ny aftale, der sætter ind med en række tiltag mod vold i nære relationer.

Et bredt flertal i Folketinget vil styrke indsatsen mod vold i hjemmet. Aftalen indeholder blandt andet behandlingsforløb for voldsramte børn og forældre, en ny national enhed mod vold i nære relationer samt behandlingstilbud til voldsudøvere.

I denne uge bliver børns ret til beskyttelse mod vold diskuteret og fejret på mere end 240 af landets skoler. Skoler, der alle markerer Børnekonventionens fødselsdag 20. november i samarbejde med Red Barnet.

 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Når børn bliver slået eller truet af de voksne, der skulle være deres tryggeste bastion, kan det ødelægge både barndomme og hele liv. Selv i et velfungerende land som Danmark vokser alt for mange børn op med vold i hjemmet. Nu sætter vi ind med en række tiltag, der kommer grundigt rundt om problemet med viden, forebyggelse, koordinering af den akutte krisehjælp og længevarende behandling af både de voldsramte og dem, der udøver volden. Vi skal tage fat om problemets rod.

- Karen Ellemann

 

Der er afsat 65,6 millioner kroner over 4 år til den nye indsats mod vold i nære relationer. Aftalen er en del af satspuljeaftalen for 2017.

Initiativet skal ses i sammenhæng med den styrkede indsats over for dem, der udsættes for vold fra deres allernærmeste, som er iværksat med satspuljeaftalen for 2015.

 

Fakta om tre tiltag mod vold i nære relationer

Udbredelse af ambulante behandlingstilbud til voldsramte børn og forældre

Samlet går 16,1 millioner kroner til et initiativ i perioden 2017-2019 om gratis behandlingsforløb til børn og forældre, primært kvinder, som har levet med vold i familien. Med initiativet videreføres og udbredes Mødrehjælpens projekt ”Ud af voldens skygge”, som har vist gode resultater i København og Aarhus.

Kvinderne og deres børn får et skræddersyet forløb, som passer til deres behov. De får blandt andet hjælp fra socialrådgivere, socialpædagoger og psykologer til at bearbejde voldens følger, og rådgiverne kan deltage i møder på for eksempel Statsforvaltningen eller barnets skole. Projektet hjælper blandt andet voldsudsatte kvinder med at genvinde overskud og styrke til at være gode mødre for deres børn. Et forløb varer typisk et halvt til et helt år og kan i barnets tilfælde eksempelvis indeholde mor/barn samtaler med en psykolog eller rådgiver, samtaler med moderen om barnet og deres indbyrdes relation, psykologsamtaler for børn enkeltvis eller i grupper.

Mødrehjælpen har med ”Ud af voldens skygge” opnået gode erfaringer med at reducere de psykiske følgevirkninger af volden hos både mødre og børn.

 

Ny national enhed mod vold i nære relationer

Der oprettes en ny central enhed, som skal bidrage til en koordineret indsats mod vold i familier og andre nære relationer.

Med den nye nationale enhed vil det forebyggende arbejde, den akutte indsats og efterværnsaktiviteter spille bedre sammen, så de voldsudsatte familier bliver mødt med en mere sammenhængende hjælp.

Der er afsat i alt 36,4 millioner kroner i perioden 2017-2020 til enheden, som får til opgave at:

  • Drive den døgnåbne anonyme hotline
  • Yde juridisk rådgivning til voldsudsatte
  • Indsamle og formidle viden om vold i nære relationer til relevante aktører
  • Føre en central oversigt over pladser på kvindekrisecentre
  • Etablere efterværnsaktiviteter i form af sociale netværksgrupper til voldsudsatte og deres børn

 

Videreførelse af ambulante behandlingstilbud til voldsudøvere

Der er afsat i alt 13,1 millioner kroner i perioden 2017-2019 til behandling til voksne, der udøver vold mod deres partner. Konkret går pengene til Dialog Mod Volds behandlingstilbud, hvor forløbet bliver tilrettelagt, så det møder voldsudøverens individuelle behov og problemer bedst muligt. I de indledende samtaler er der fokus på at stoppe volden her og nu samt afklare målene for behandlingen. Forløbet har fokus på, at han eller hun skal erkende og tage ansvar for sine voldelige handlinger. 

Dialog Mod Vold har positive erfaringer med at hjælpe voldsudøveren til at stoppe den voldelige adfærd.