Analyse: Borgere i beskyttet beskæftigelse

27-10-2016

En ny analyse ser nærmere på beskyttet beskæftigelse, der er et tilbud til blandt andet mennesker med et handicap, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Har de et beskæftigelsespotentiale?

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør i dag en analyse om borgere, der er i beskyttet beskæftigelse. Analysen ser på borgernes forsørgelsesgrundlag, deres arbejdsmarkedshistorik og kommunale forskelle. 

Analysen viser blandt andet at:

  • Godt 9.000 borgere får en indsats i form af beskyttet beskæftigelse.
  • Det er 2 til 4 promille af befolkningen, som er i beskyttet beskæftigelse i de fleste kommuner. Når der er forskelle i, hvor meget kommunerne anvender ordningen, kan det både afspejle, at befolkningen i kommunerne er forskellig sammensat, og at nogle kommuner lægger lidt større vægt på en ordning frem for en anden.
  • Næsten alle er på førtidspension (98 pct.), og mange har indikationer på et medfødt handicap med betydelig sværhedsgrad (70 pct.).
  • Tidligere undersøgelser har vist, at borgerne er meget tilfredse med tilbuddet. Der er imidlertid meget lidt viden om, hvilke effekter beskyttet beskæftigelse har, herunder om det lykkes at gøre borgerne mere selvhjulpne, og om indsatsen har mere eller mindre effekt end andre typer af tilbud.

Borgere i beskyttet beskæftigelse omfatter personer med særlige sociale problemer, mennesker med et fysisk eller kognitivt handicap.

 

Velfærdspolitiske Analyser

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør løbende analyser om velfærdspolitiske temaer på social- og indenrigsområdet. Analyserne udarbejdes af ministeriets Afdeling for Analyse og Datastrategi.

 

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Camilla Severin Madsen,  csm@sim.dk , 22 46 64 70

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)