Borgere i beskyttet beskæftigelse

27-10-2016

Velfærdspolitisk Analyse nr. 8: En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet ser nærmere på beskyttet beskæftigelse. Analysen viser, at godt 9.000 borgere får en indsats i form af beskyttet beskæftigelse. Næsten alle borgerne er på førtidspension, og mange har indikationer på et medfødt handicap med betydelige sværhedsgrad. I de fleste kommuner er det mellem 2 til 4 promille af befolkningen, som er i beskyttet beskæftigelse.