Analyse: Hjemløse på forsorgshjem og herberger

09-09-2016

En ny analyse sætter fokus på brugere af forsorgshjem og herberger: Hvad er deres forsørgelsesgrundlag, og hvilken boligtype og husleje kommer de ud til efter et ophold?

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør i dag en analyse om brugerne af forsorgshjem og herberger. Analysen ser på brugernes forsørgelsesgrundlag, boligsituation og efterfølgende huslejeudgifter.

Analysen viser blandt andet at:

  • Der var ca. 6.000 personer, som gjorde brug af et forsorgshjem i 2014. Antallet af brugere har ligget relativt stabilt de seneste 15 år.
  • Over 75 pct. af brugerne har komplekse problemer. Ud over at være hjemløse har de modtaget øvrige sociale indsatser, har en diagnose, et misbrug eller er dømt for kriminalitet.
  • Hovedparten af brugerne er kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed (47 pct.) eller førtidspensionister (24 pct.).
  • For knap 40 pct. af brugerne er der tegn på, at hjemløshed ikke er et problem året efter. En stor del af dem – omkring 4 ud af 10 – bor i almene boliger.
  • For tidligere brugere, hvor der er oplysninger om huslejen, ligger den typisk mellem 3.300 kr. og 4.500 kr. om måneden. Det er på niveau med huslejen for enlige kontanthjælpsmodtagere uden børn.

Brugere af forsorgshjem og herberger omfatter personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Der er tale om en gruppe af mennesker, der ikke har mulighed for at overnatte hos familie, venner og bekendte, og gruppen omfatter således nogle af de mest udsatte og sårbare hjemløse.

 

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør løbende analyser om velfærdspolitiske temaer på social- og indenrigsområdet. Analyserne udarbejdes af ministeriets Afdeling for Analyse og Datastrategi.

 

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@sim.dk , 22 46 64 70

Kontorchef Andreas Klein Eriksen, aer@sim.dk , 23 95 11 30