Hjemløse på forsorgshjem og herberger

09-09-2016

Velfærdspolitisk Analyse nr. 6:
En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet sætter fokus på brugere af forsorgshjem og herberger. Analysen viser, at der for knap 40 pct. af brugerne er tegn på, at hjemløshed ikke er et problem året efter. En stor del af dem bor i almene boliger. For tidligere brugere, hvor der er oplysninger om huslejen, ligger den typisk mellem 3.300 kr. og 4.500 kr. om måneden. Det er på niveau med huslejen for enlige kontanthjælpsmodtagere uden børn.