Stor forskel på kommunernes omgørelsesprocenter

27-06-2017

Nye kort giver samlet overblik over, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse efter serviceloven bredt og på børnehandicapområdet specifikt.

I 2016 afgjorde Ankestyrelsen 8140 klagesager på det sociale område. I gennemsnit blev 37 procent af sagerne omgjort – enten fordi kommunens afgørelse efter serviceloven var forkert og derfor blev ændret, eller fordi der manglende så mange oplysninger, at Ankestyrelsen ikke kunne vurdere sagen og derfor måtte hjemvise den til ny behandling i kommunen.

Der er dog store forskelle mellem kommunerne. Hvor de bedste kommuner kun fik omgjort 6 procent af deres sager, fik andre kommuner omgjort mere end halvdelen af deres sager. Der er ingen sammenhæng mellem omgørelsesprocenter og størrelsen på kommunen.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Det er vigtigt for mig, at vi får skabt synlighed og lokal debat, så borgerne kan tage en dialog med deres lokale politikere om, hvordan det ser ud i den enkelte kommune. Jeg har den klare holdning, at borgerne skal kunne regne med, at den afgørelse, som kommunen træffer, er både grundigt oplyst og korrekt. Derfor er det selvfølgeligt ikke godt nok, når Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser så stor en del af sagerne. Det er kommunernes klare ansvar, at sagsbehandlingen er i orden, og med bl.a. Task force og VISO har de gode muligheder for at få hjælp, som jeg vil opfordre dem til at gøre brug af.

- Mai Mercado

 

Tallene for ankesager på børnehandicapområdet viser endnu større forskelle og endnu flere fejl end på socialområdet generelt. Her er der i alt afgjort 1422 sager i 2016, og her er det i gennemsnit 46 procent af sagerne, som Ankestyrelsen omgør, og i mange kommuner ligger omgørelsesprocenten langt over 50.

De to kort, som offentliggøres i dag, er de første i rækken. Fremover vil Børne- og Socialministeriet en gang årligt offentliggøre nye danmarkskort, så borgere og kommuner kan følge udviklingen i klagesagerne på det sociale område.

 

Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60