22 mio. kr. til mere effektive sociale indsatser

05-10-2017

Børne- og socialministeren og satspuljepartierne er enige om, at 22 mio. kr. fra Udviklings- og Investeringsprogrammet i 2018 skal bruges på effektive indsatser til unge og voksne med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

Med aftalen om satspuljen for 2017 er der afsat midler til et varigt Udviklings- og Investeringsprogram på voksenområdet. Programmet har til formål at understøtte, at flere udsatte voksne med sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder får en social indsats, der hjælper dem med deres sociale problemer og gør dem i stand til at mestre en større del af deres eget liv.

Partierne bag satspuljeaftalen og børne- og socialminister Mai Mercado har netop indgået en aftale om at udmønte 22 mio. kr. i 2018 til gavn for psykisk sårbare unge, personer med både ADHD og misbrug samt personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

Partierne er enige om, at de 22 mio. kr. i Udviklings- og Investeringsprogrammet i 2018 skal gå til tre forskellige indsatser:

    - Et modningsprojekt, der har til hensigt at modne forebyggende metoder og tilbud til psykisk sårbare i alderen 16-30 år.

    - Et screeningsprojekt, der skal afdække effektive indsatser til misbrugsbehandling af personer med både ADHD og misbrug.

    - Fortsætte udbredelsen af tre bostøttemetoder til personer med sociale problemer og psykiske vanskeligheder.


Fakta  om Udviklings- og Investeringsprogrammet

Programmet var en del af satspuljeaftalen for 2017 og er finansieret gennem permanente midler. Programmet løber i tre spor:

1) Et udviklingsspor, hvor der udvikles og afprøves nye virksomme og omkostningseffektive indsatser, som har vist lovende resultater og efterspørges af kommunerne i deres tilbud.

2) Et udbredelsesspor, som blandt andet skal støtte kommunerne i at omlægge deres tilbud til metoder og indsatser, der allerede er påvist gode effekter af.

3) Et dataspor, hvor der investeres data og videnskilder, der understøtter viden om, hvad der virker.  


Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60


Ordførerne:

Pernille Rosenkrantz-Theil, satspuljeordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 33 37 40 78

Karin Nødgaard, socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 61 62 42 19

Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 61 62 51 90

Carl Holst, socialordfører, Venstre, tlf.: 61 62 44 68

Laura Lindahl, socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 61 62 45 71

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 61 62 46 51

Marianne Jelved, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 61 62 46 09

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 61 62 45 94

Orla Østerby, socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 61 62 49 14