Flere unge valgtilforordnede hjælper demokratiet på vej

31-10-2017

Det vil være godt, hvis flere unge bidrager, når der holdes valg til kommuner og regioner. Alle kommuner får derfor nu et brev fra økonomi- og indenrigsministeren og formanden for KL.

Unge skal i højere grad være en del af selve valget. Flere unge bør derfor engagere sig og blive tilforordnede vælgere. Det mener økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll og formand for KL Martin Damm.

Kommunerne får derfor nu et brev, der gør opmærksom på mulighederne for at få flere unge til at blive tilforordnede vælgere. Ved det kommende valg til kommuner og regioner har mange kommuner allerede udpeget valgtilforordnede. Opfordringen til at få flere unge valgtilforordnede gælder derfor også til fremtidige valg.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger: 

”Vi skal have flere unge til at sætte et kryds på valgdagen. Jeg er ked af, at unge stemmer mindre end andre borgere. Det er ikke godt for vores demokrati. Det er de unge, der skal bære samfundet videre. Jeg tror, at når man har en del af ansvaret for afholdelsen af valget, eller at man har venner, som fortæller, at de har været med til at tælle stemmer op, så sikrer det også et fremtidigt demokratisk engagement.”

- Simon Emil Ammitzbøll

 

Formand for KL Martin Damm siger: 

”De valgtilforordnede gør allerede i dag en kæmpe indsats, men flere kommuner oplever udfordringer med at få tilstrækkeligt med valgtilforordnede. Jeg håber, at vi kan vende udviklingen ved at få flere unge til at melde sig som valgtilforordnede og dermed også få flere unge til at tage et medansvar og engagere sig i fremtidens demokrati.”

- Martin Damm

 

De tilforordnede vælgere hjælper med at afvikle valget på valgstedet. Det kan være ved at udlevere stemmesedler til vælgerne, vise vælgerne ind i stemmeboksene eller sørge for, at blyanten i stemmeboksen er spidset. De er også med til at tælle stemmerne op.

Flere unge på valgstederne kan også hjælpe med at løse det problem, som nogle kommuner har med at rekruttere nok tilforordnede vælgere.

Ét af forslagene i brevet er, at kommunerne rækker ud til de unge via eksempelvis uddannelsesinstitutionerne.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@oim.dk, 25 16 12 06