Nyt udspil skal bremse de unges vej ud i hård kriminalitet

27-10-2017

Regeringen har i dag præsenteret udspillet ’Alle handlinger har konsekvenser’, der med 15 nye initiativer skal sætte en stopper for fødekæden til banderne og andre kriminelle miljøer.

Justitsminister Søren Pape Poulsen og børne- og socialminister Mai Mercado har i dag præsenteret regeringens udspil ’Alle handlinger har konsekvenser’ – en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Med reformen vil regeringen sætte tidligere og mere håndfast ind over for unge, der risikerer at havne i en kriminel livsstil. Til trods for at ungdomskriminaliteten er faldende, findes der nemlig stadig en hård kerne af unge kriminelle, der står for op imod halvdelen af straffelovsovertrædelserne for deres årgang.

Regeringens udspil ’Alle handlinger har konsekvenser’ indeholder 15 nye initiativer, der skal forebygge, at unge vender det store fællesskab ryggen og ender i den hårde kerne af unge kriminelle. Udspillet skal sikre en mærkbar og hurtig konsekvens, når de unge forbryder sig mod samfundets regler. Med udspillet vil regeringen tidligere ansvarliggøre de unge, der er på vej ud i en kriminel løbebane og forebygge, at de ender som del af den hårde kerne.

Derfor introducerer regeringen en ny ungelavalder på 12 år. Ungelavalderen skal sikre, at unge kriminelle ned til 12 år mødes af en konsekvent og tidlig reaktion. Samtidig vil regeringen oprette ungdomskriminalitetsnævn, som skal sikre, at den unge hurtigt mødes med målrettede, kriminalitetsforebyggende reaktioner, som er skræddersyet til den unges situation.

Regeringen vil desuden oprette en ny ungekriminalforsorg, som skal sørge for konsekvent opfølgning og sikre, at den unge følger nævnets afgørelse. Om nødvendigt kan politiet medvirke til at sikre den unges medvirken. Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser bliver bindende for kommunerne, som forpligtes til at iværksætte og gennemføre nævnets reaktioner.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

De unge er fremtidens fundament for et fortsat trygt Danmark. Med vores forslag til en reform nytænker vi derfor hele indsatsen mod ungdomskriminalitet, hvor vi sikrer en tværfaglig indsats omkring den enkelte unge på tværs af stat, kommuner og civilsamfund. Hvis unge træder ved siden af, vil vi sikre, at myndighederne hurtigt og konsekvent griber ind og tager hånd om dem, inden de risikerer at ende som forråede kriminelle. Det skal ske med målrettede, forebyggende og genoprettende reaktioner, som er skræddersyet til den unges situation. Samtidigt vil der være konsekvent opfølgning fra en ny ungekriminalforsorg og om nødvendigt med hjælp fra politiet. Med reformen vil vi bringe unge ud af kriminalitet og ind i fællesskabet.

- Søren Pape Poulsen

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Vi skal have fat i de unge, før de ender i hård kriminalitet. Derfor er det ikke nok med en løftet pegefinger, når en ung begår kriminalitet. De skal mærke, at det har konsekvenser allerede første gang, de overtræder loven. Det kan fx være at rydde op, hvis de har begået hærværk, eller gøre rent i den lokale boligforening. Vi skal også sørge for, at forældrene påtager sig opdragelsen af deres unge mennesker. Hvis ikke de gør det, må vi med et forældrepålæg sørge for, at de lever op til deres opgave. For vi skal hele vejen rundt om de unge, hvis vi skal hjælpe dem tilbage på den rette sti.

- Mai Mercado

Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriet: Pressechef Martin Hein,  mhei@sm.dk , 41 85 14 83

Justitsministeriet: Presserådgiver Jakob Kronborg, jac@jm.dk , 50 85 21 72