Regeringen vil styrke frivilligheden i hele landet

09-10-2017

Med regeringens civilsamfundsstrategi skal den lokale frivillighed rundt om i landet have bedre vilkår, og udsatte borgere skal have nemmere ved at komme med i frivillige fællesskaber.

Børne- og socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie Løhde præsenterer i dag regeringens civilsamfundsstrategi. Strategien har tre spor - deltagelse, infrastruktur og viden - og indeholder 12 initiativer for i alt 112 mio. kr. over fire år.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Jeg er rigtig glad for, at jeg i dag kan løfte sløret for regeringens civilsamfundsstrategi. Civilsamfundet og den frivillige indsats har stor betydning, fordi den er et dagligt vidnesbyrd om, at vi tager et personligt ansvar til gavn for andre og hele samfundet. For mig har strategien to klare mål. Den skal bidrage til, at der bliver sat skub i frivilligheden i alle kroge af landet, og at flere uden for arbejdsmarkedet – særligt udsatte borgere - engagerer sig frivilligt. Netop når man står uden et job, er det måske endnu vigtigere at være frivillig og en del af et fællesskab.

- Mai Mercado 

Strategiens initiativer bygger på de anbefalinger, som børne- og socialministeren og innovationsminister Sophie Løhde fik i september fra task forcen til et stærkere civilsamfund.

Innovationsminister Sophie Løhde siger: 

De mange frivillige, vi har herhjemme, spiller en nøglerolle i vores samfund. Derfor er det også helt afgørende, at vi understøtter det frivillige arbejde og foreningslivet, og at vi i endnu højere grad indtænker de frivillige i de tilbud og indsatser, som det offentlige har på eksempelvis det sociale område. For de frivillige kan noget andet end det offentlige, og de kan være med til at skabe bedre sammenhæng på tværs. Og med regeringens nye strategi styrker vi samarbejdet mellem civilsamfundet og den offentlige sektor, så vi i fællesskab kan skabe bedre velfærd til gavn for borgerne.

- Sophie Løhde 

Strategien er en del af regeringens oplæg til de kommende satspuljeforhandlinger.  


Fakta om initiativer i regeringens strategi for et stærkere civilsamfund

Spor 1. Deltagelse og fællesskab for alle
Initiativ 1: Strategiske partnerskaber mellem frivillige organisationer og kommuner
Initiativ 2: Flere ressourcer til fælles løsninger
Initiativ 3: Styrkelse af civilsamfundet i landdistrikterne
Initiativ 4: Styrket integration gennem civilsamfundet

Spor 2. En infrastruktur, der støtter og udvikler
Initiativ 5: En mere enkel statslig støttestruktur på det frivillige sociale område
Initiativ 6: Lokal innovation gennem frivillige foreninger
Initiativ 7: Styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde
Initiativ 8: Et nyt Frivilligråd
Initiativ 9: Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde

Spor 3. Viden
Initiativ 10: Inklusion i frivillige organisationer
Initiativ 11: Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner gennem uddannelse
Initiativ 12: Solid viden om den frivillige sociale indsats


Læs task forcens anbefalinger


Yderligere oplysninger

Pressechef i Børne- og Socialministeriet Martin Hein,  mhei@sm.dk ,  41 85 14 83

Fuldmægtig i Børne- og Socialministeriet Nikolaj Beuschel,  nibe@sm.dk , 41 85 14 80

Fuldmægtig i Børne- og Socialministeriet Christine Staugaard Rasmussen, csra@sm.dk , 41 85 10 91

Pressechef for innovationsministeren Kristian Wederkinck Olesen, 25 26 27 55